Årskonference: Dakofas årskonference 2024

Dakofas årskonference 2024
Den Cirkulære Omstilling - hvad er de danske ambitioner?

DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2024 tager udgangspunkt i den cirkulære omstilling, der er i gang netop NU. Vi står midt i en brydningstid, der foregår på alle niveauer af vores samfund, og som har - eller vil få - betydelige konsekvenser for os alle. Men er vi enige om ambitionsniveauet for den danske indsats?

Som EU-land oplever vi i højere grad, at forordninger og direktiver skaber de grundlæggende rammevilkår for den cirkulære omstilling. Men er vi klar til at investere og gribe de muligheder, der byder sig, når forandringens vinde blæser med orkanstyrke?

Aftalepartierne bag ”Klimaaftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er enige om, at cirkulær økonomi fremover i endnu højere grad end i dag skal være en bæredygtig vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Men hvor langt er vi egentlig i bestræbelserne?

Det hele skal naturligvis ses i en kontekst af vores forbrug af naturens ressourcer, som for danskernes vedkommende ligger faktor 4 højere, end vi er naturligt berettiget til og faktor 3 over det estimerede, bæredygtige forbrug pr. verdensborger.

Til at sætte rammen for dagens program vil teolog, lektor i bioetik og forfatter MICKEY GJERRIS tale ud fra emnet: ”Håb i en håbløs tid – klimaforandringer, etik og håb”. Desuden vil journalist og forfatter JØRGEN STEEN NIELSEN give sit syn på ”Hvilken omstilling skal der til?”, hvorefter vi kan tage hul på følgende fire væsentlige og aktuelle debatter:

Vejen til et lavere ressourceforbrug 
En ikke uvæsentlig del af den cirkulære omstilling er at finde veje til et lavere ressourceforbrug. Det kan være i form af nye forretningsmodeller, mindre spild, eliminering af overforbrug, cirkulært design af produkter, reparationsmuligheder og udfasning af visse materialer. På årskonferencen vil vi debattere vejen til nye forbrugsmønstre og debattere ambitioner, mål og midler for en ny dansk forebyggelsesstrategi.

Forretningsmuligheder i grønne emballageløsninger
Danmark står overfor et helt nyt system for håndtering af emballageaffald. Aftalepartierne ønsker et ambitiøst system, der kan understøtte klimaaftalens ønske om et nyt, grønt erhvervseventyr. Med aftalen om producentansvar ønsker de politiske partier, at systemet skal skabe gunstige vilkår for innovation, investeringer og forretningsmuligheder i grønne emballageløsninger og affaldsteknologier i Danmark, samtidig med, at det er så enkelt som muligt for borgere og virksomheder at sortere deres affald. På årskonferencen vil vi debattere, hvordan systemet bedst kan understøtte de danske ambitioner.

Forrest i den grønne tekstilomstilling
Danmark har valgt at gå forrest, hvad angår indsamling af tekstilaffald. Af den politiske aftale om tekstilaffald fra 2022 fremgår det, at vi i Danmark skal have en bedre udnyttelse af tekstilaffaldet fra husholdningerne, da produktion af tekstiler medfører en stor miljø- og klimabelastning – særligt uden for Danmark. Aftalepartierne noterer sig, at genanvendelsesmarkedet er under udvikling og på sigt forventes at kunne aftage store mængder af tekstilaffald til genanvendelse. Samtidig vurderes det, at større og ensartede mængder udsorteret tekstilaffald kan bidrage til den positive udvikling af genanvendelsesmarkedet. Ved at sætte en ambitiøs frist vil Danmark få mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling, og det vil bidrage til udviklingen ved at skabe en stabil forsyningsmængde af tekstilaffald af god og ensartet kvalitet. Som opfølgning på aftalen er der afsat midler til en lang række udviklingsprojekter, der skal hjælpe omstillingen på vej. Med afsæt i de første erfaringer fra indsamlingen samt en lang række projekter vil vi på årskonferencen debattere de danske tekstilambitioner.

Bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning
I regeringsgrundlaget barsles med en national råstofplan, der blandt andet skal understøtte bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffaldet. Der vil derfor blive set på muligheder for bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning. Bygge- og anlægsaffald er den største affaldsstrøm i Danmark og udgør årligt ca. 5 mio. tons og mere end 40 pct. af alt det affald, der genereres i Danmark. Ca. 36 pct. af byggeaffaldet i Danmark genanvendes, mens 52 pct. af affaldet bliver materialenyttiggjort som vejfyld m.v.

Ud over alle guldkornene fra scenen vil vi lægge op til involvering af salen, så vi kan få belyst så mange forudsætninger for og konsekvenser af den cirkulære omstilling som overhovedet muligt - hvad enten de kommer fra skrivebordet eller den virkelige verden.

Vi er i fulde omdrejninger med at stykke det ultimative program sammen, som vil blive offentliggjort successivt nedenfor. Det samme gælder for besigtigelsesturene på dag 2. Dog kan vi allerede nu løfte sløret for, at aftenens underholdning er sikret med stand-up v. NIKOLAJ STOKHOLM og efterfølgende live-musik med "FEST-ORKESTRET".

Du kan derfor roligt sætte kryds i kalenderen 26.-27. september og tilmelde dig DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2024 – årets cirkulære begivenhed!

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse. Henvis til ordre 164788 og mail sendes til Mai G. Petersen (mp@marienlyst.dk).


Priser for studerende: Kontakt Dakofas sekretariat.

Program

Dag 1

9:30-10:00
Morgenkaffe og registrering
10:00-10:15
Velkomst og introduktion til Årskonferencen 2024

v/Ole Morten Petersen & Annette Braunstein, Dakofa

10:15-10:45
Håb i en håbløs tid – klimaforandringer, etik og håb

v/teolog, lektor i bioetik og forfatter Mickey Gjerris

10:45-11:15
Hvilken omstilling skal der til – har vi tid nok?

v/journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen 

11:15-12:00
Debat: Vejen til et lavere ressourceforbrug gennem en cirkulær omstilling

Hvordan sikres det, at den danske økonomi holder sig inden for de planetære grænser, og hvad kan gøres for at få forbrugerne/virksomhederne med på omstillingen?

Debatdeltagere:
Professor, medlem af Klimarådet Bente Halkier, KU
Journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen, Information

12:00-13:00
Frokost i udstillingen
13:00-13:45
Debat: De danske muligheder i et nyt cirkulært emballagesystem

Hvordan kan det kommende producentansvar og den netop vedtagne emballageforordning bedst understøtte klimaaftalens ønske om et nyt, grønt erhvervseventyr?

Debatdeltagere:
Tidl. MEP (K) Pernille Weiss
CSR-chef Signe Frese, Dagrofa
Direktør Marianne Roed Jakobsen, VANA

13:45-14:30
Debat: De danske ambitioner for en cirkulær omstilling af tekstilkredsløbet

Hvad er de danske ambitioner, og hvordan opnås de bedste muligheder for at gå forrest inden for rammerne af den europæiske tekstilstrategi?

Debatdeltagere:
EU-Miljøattaché Mathias Kirkegaard, Udenrigsministeriet (tbc)
Lektor ph.d. Else Skjold, Det Kgl. Akademi
Direktør Ditte Højland, Textile Change
Regionschef Mads Nissen, Ragn-Sells

14:30-15:15
Kaffepause i udstillingen
15:15-16:00
Debat: Bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning

Hvad er muligheder og barrierer for en bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning? Hvordan kan ressourceforbruget nedbringes, og hvordan opnås mere genbrug og reel genanvendelse af byggeriets mange ressourcer?

Debatdeltagere:
Adm.direktør Michael Kamstrup Søndergaard, Kingo Recycling A/S
Bæredygtighedschef Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Seniorkonsulent Anke Oberender, Teknologisk Institut 

16:00-16:45
Afslutningsdebat: Hvad er de danske ambitioner for en cirkulær omstilling?

Debatdeltagere:
Direktør Jens Bomann Christensen, Brancheforeningen Cirkulær
CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck, Dansk Mode & Textil
Miljøpolitisk Chef Christina Busk, Plastindustrien
Chefkonsulent Marianne Ladekarl Thygesen, Dansk Erhverv
Fagleder for Cirkulær Økonomi Iben Sohn, Dansk Industri

16:45-16:45
Afslutning

v/Dakofa

16:45-18:00
Get-together (v. joca a/s)
19:00-19:30
Velkomstdrink
19:30-1:00
Middag med underholdning (Nikolaj Stokholm + FestOrkestret)
1:00-2:00
Natmad (v. PWS)

Dag 2

9:30-13:00
Tekniske Ture

Under udarbejdelse

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 26. september 2024 - kl. 09.30
Slut: 27. september 2024 - kl. 15.00

Hvor

Hotel Marienlyst
Helsingør

Deltagergebyr

Pris medlemmer - inkl. middag, ekskl. moms
DKK 5.400,00
Pris medlemmer - ekskl. middag, ekskl. moms
DKK 4.900,00
Pris ikke-medlemmer - inkl. middag, ekskl. moms
DKK 10.400,00
Pris ikke-medlemmer - ekskl. middag, ekskl. moms
DKK 9.900,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
19. september 2024

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.