Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Cirkulær økonomi som vejen ud af COVID-19 krisen

03. september 2020
Cirkulær økonomi som vejen ud af COVID-19 krisen
Med udgangspunkt i de seneste ti års forskning præsenterer Ellen MacArthur Fonden nu et bud på, hvordan den cirkulære økonomi kan være med til at sikre et klimavenligt opsving ovenpå COVID-19 pandemien.

Som et svar på det økonomiske chok, som COVID-19-krisen har medført, er regeringer verden over i gang med at stimulere økonomier med milliarder af kroner. Spørger man Ellen MacArthurt Fonden er dette en enestående mulighed for at kanalisere massive investeringer ind i arbejdet med at opbygge en mere cirkulær økonomi. I seks mindre rapporter sammenfatter de derfor den forskning, som Fonden gennem de seneste ti år har udgivet, for på den måde at gøre det konkret for både investorer og beslutningstagere i forhold til, hvor man skal starte.

Fem af rapporterne præsenterer ti attraktive cirkulære investeringsmuligheder, der er knyttet op på fem nøglesektorer:

  • Det byggede miljø
  • Mobilitet
  • Plastemballager
  • Mode
  • Fødevarer

I tillæg til de ti konkrete investeringsmuligheder præsenterer den sjette rapport fire konkrete initiativer, som beslutningstagere kan tage, for at muliggøre en modstandsdygtig, klimavenlig og cirkulær økonomisk genopretning.

Konkrete anbefalinger, der sikrer et økonomisk opsving

Hver enkelt rapport kan læses uafhængig af de øvrige, alt afhængig af, hvilken rolle man har samt hvilket fokus man ønsker. I forhold til fødevaresystemerne anbefales det eksempelvis, at der skabes bedre infrastruktur for indsamling af fødevarer, redistribuering samt valorisering, hvilket forventes at være attraktive løsninger, der kan være med til at sikre, fødevaresikkerhed, samtidig med at den økonomiske værdi af overskudsvarer samt biprodukter bevares. En anden attraktiv cirkulær investeringsmulighed, der forventes både at kunne sikre et mere konkurrencedygtig og miljøvenligt opsving oven på pandemien, samtidig med at der skabes jobs, er at skabe infrastruktur for genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

I forhold til både plastemballager og mode foreslås det helt overordnet, at der investeres i innovative forretningsmodeller, der kan facilitere genbrug, såvel som infrastruktur for både indsamling, sortering og genanvendelse, der skal danne grundlag for markeder med sekundære råvarer af høj kvalitet.

For at være med til at genopbygge en økonomi på et mere robust og klimavenligt grundlag, anbefales beslutningstagere i øvrigt at påtage sig følgende fire opgaver:

  • At sætte en fælles retning for rejsen: En modstandsdygtig genopbygning baseret på den cirkulære økonomis principper
  • At få de økonomiske principper til at virke med henblik på at sikre den cirkulære økonomi
  • At nå offentlige mål ved selv at anvende de cirkulære principper i forbindelse med investeringer
  • At facilitere samarbejde med henblik på at sikre en løsning på system-niveau

Læs mere

Du kan læse mere i alle seks rapporter, som du finder her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.