Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Netværk: Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

DAKOFA etablerede i 2012 et netværk for bygge- og anlægsaffald. Netværket skal være et samlende netværk og et fælles omdrejningspunkt for udvikling og deling af viden mellem alle aktørerne i værdikæden. Netværket arbejder for at fremme samarbejde i værdikæden, samle og formidle viden og sikre koordinering af initiativer til øget bæredygtig ressourceudnyttelse af B&A-affaldet. Netværket skal arbejde for at skabe sammenhængskraft på tværs af sektorer og geografi.

Idégrundlag 

Bygge- og anlægsaffald (B&A-affald) betragtes som en ressource. BA-affaldet skal fra beslutning om nedrivning til det genanvendes/genbruges håndteres således, at kvalitet og værdi af materialerne om muligt bevares. I den proces har affaldssektoren et ansvar som ressourceforvalter og spiller en væsentlig rolle i forhold til at udvikle og iværksætte de nødvendige tiltag for at genbrugte og genanvendte materialer kan bringes tilbage på markedet for byggematerialer. Affaldssektoren må sikre, at kvaliteten af de genbrugte og genanvendte byggematerialer (såvel teknisk som miljømæssigt) kan dokumenteres, og at der er gennemsigtighed i håndtering i forhold til at skabe tillid til, at de genbrugs- og genanvendte materialer IKKE indeholder miljøfarlige stoffer.  

Netværkets arbejde tager udgangspunkt i nationale og Europæiske visioner og strategier på området, herunder Danmark uden affald, 2013, Strategi for affaldsforebyggelse 2015, Advisory Boards anbefalinger til Regeringen fra 2017 samt EU-kommissionens CØ-pakke fra 2015. 

Kommissorium for 2018-2020

Netværkets indsatsområder er;

Lovgivning: Netværket vil følge op på nuværende og kommende lovgivning, herunder forståelsen af reglerne og omsætning til anvendelse i praksis. Netværket skal bidrage til at sikre en fælles forståelse af rammer og regler samt samle ”best practice” på området. Netværket sætter endvidere fokus på konkrete og aktuelle problemstillinger, som giver udfordringer for kvalitet og øget genanvendelse. 

Affald til ressource: Netværket skal bidrage til at sætte fokus på muligheder og forhindringer for, at byggeaffaldet kan transformeres fra affald til ressourcer. Der sættes fokus på sporbarhed, dokumentation (herunder anmeldelse), samspil med krav til byggematerialer og byggetekniske forskrifter samt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. 

Tilsyn og sagsbehandling: Netværket kan bidrage til at sætte fokus på, hvordan tilsyn og sagsbehandling kan foregå så det bliver et samarbejde mellem myndigheder og virksomhederne til gavn for begge parter. Dette kræver dialog og forståelse af de rammer og krav som både virksomheder og myndigheder opererer under. Netværket vil søge at dele de gode erfaringer og om muligt nedfælde disse i viden om ark. 

Hent Kommissoriet for perioden 2018-2020 her.

Styregruppe for netværket

Niels Trap, Golder Associates (Formand for netværket)
Jacob Arp Fallov, Roskilde Kommune,
Jens Arre Nord, RGS Nordic,
Jette Bjerre Hansen, Norrecco
Ole Hjelmar, Danish Waste Solutions
Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri,

 

"Viden om" ark fra netværket:

Netværket har på baggrund af diskussioner i netværket 2012-2014 udarbejdet kortfattede "Viden om" ark.  

"Viden om" begreber og definitioner

"Viden om" prioriterede stoffer og materialer

"Viden om" maling på materialer

"Viden om" bedre styring af strømme

"Viden om" håndtering af isoleringsskum 

 "Viden om" den gode kortlægningsrapport 

"Viden om" antallet af prøver

"Viden om" prøvetagningsusikkerhed

"Viden om" Bygge- og anlægsaffald i Restproduktbekendtgørelsen

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.