Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Netværk: Bestyrelsen

DAKOFAs bestyrelse afholder årligt 4 møder. Herudover afholdes årligt et bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter, der alle er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, dog med den forskel at suppleanterne ikke har stemmeret medmindre de til et møde udfylder pladsen for et ikke deltagende bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens medlemmer kan ses her.

Del denne side