Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bæredygtig jordhåndtering

Bæredygtig jordhåndtering

Hvert år håndteres store mængder overskudsjord i Danmark, og det kan være svært at gennemskue, hvordan den økonomisk og miljømæssige bedste håndtering opnås. Dertil kommer, at reglerne på området er komplicerede, og mange aktører (kommuner, rådgivere, entreprenører, modtageanlæg mv.) er involveret.

På dette kursus lærer du om strategiske, tekniske og juridiske værktøjer til bæredygtig jordhåndtering. Du vil møde forskellige aktører og høre, hvordan en jordsag ser ud fra deres plads i håndteringskæden.

Kurset tager udgangspunkt i nødvendigheden af rettidig planlægning af håndtering af overskudsjord som en ressource. De juridiske rammer for anvendelse af jord på stedet, klassificering af jord som affald, jordflytning og nyttiggørelse af jord gennemgås, og vi skal arbejde med alle de nødvendige tekniske redskaber, der bringes i spil, herunder f.eks. prøvetagning og klassificering.  

Det får du med hjem fra kurset:

  • Inspiration til at se jord som en værdifuld ressource
  • Øje for de økonomiske og miljømæssige fordele ved at planlægge af jordhåndtering i god tid
  • Overblik over de juridiske rammer for jordhåndtering og samspillet mellem de relevante regelsæt
  • Forståelse for samspillet mellem de vigtigste regler, herunder navnlig affaldsreglernes betydning for håndtering af jord
  • Viden om de tekniske discipliner som f.eks. prøvetagning, analyse og klassificering af jord
  • Juridiske aspekter ved nyttiggørelse af jord, som er affald
  • Forståelse og indsigt i forskellige aktørgruppers opgaver med jordflytning 
  • Et netværk af kollegaer, som arbejder med jord

Målgruppe:

Kurset henvender sig til 

 • Kommuner, som gerne vil arbejde med strategisk planlægning af bæredygtig jordhåndtering, 
 • Rådgivere, som hverdag rådgiver kunder om hvordan økonomisk og miljømæssige gode løsninger for jordhåndtering, 
 • Entreprenører og modtageanlæg som i praksis ofte skal sikre, at overskudsjord klassificeres, håndteres og nyttiggøres efter reglerne. 
 • Folk, som arbejder med planlægning af jordhåndtering i forbindelse med byggesager

Særlige problemstillinger?

Da ”bæredygtig jordhåndtering” er et stort og komplekst område når vi ikke grundigt omkring alt. Hvis du er særlig interesseret i et emne eller sidder med en konkret problemstilling, som du gerne vil have at vi tager op på kurset, så ”sig til” ved at sende en mail til jbh@dakofa.dk. Vi vil så sørge for at din forespørgsel kommer med på kurset. 

Undervisere:

 • Jacob Brandt, Bech-Bruun 
 • Søren Helt Jessen, NIRAS
 • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA 

Yderligere information:

Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Jette Bjerre Hansen (jbh@dakofa.dk)

Hvornår

Start: 02. september 2019 - kl. 09.00
Slut: 03. september 2019 - kl. 15.00

Hvor

Hotel OPUS Horsens
Egebjergvej 18700 Horsens

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.895,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.895,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.000,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.000,00
Se deltagere

Tags

Jord
Del denne side