Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: Bæredygtig forvaltning af råstoffer og øget genanvendelse af byggematerialer

Bæredygtig forvaltning af råstoffer og øget genanvendelse af byggematerialer
Råstoffer som sand, grus, sten, ler, kalk og kridt er ikke-fornybare ressourcer. Danmark er i dag et af de lande i EU, der forbruger allerflest råstoffer pr. indbygger, og vi er derfor særligt udfordret på en bæredygtig håndtering af råstoffer, der handler om at sikre ansvarligt forbrug og produktion af vores ressourcer.

Af det netop offentliggjorte regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen vil tage initiativ til en national råstofplan, som understøtter en bæredygtig udvinding af sand og grus samt mere genanvendelse af byggematerialer. Det skal med planen sikres, at Danmark har tilstrækkelige råstoffer til energiøerne og byggeriet – uden at Danmark sætter naturen og havnaturen over styr.

Regionerne, som er myndighed for råstofindvindingen på land, har arbejdet med strategier for bæredygtig råstofplanlægning i en årrække, og der har også igennem danske regioner været efterspurgt en national plan. Som optakt til en kommende national plan og fokus på øget genanvendelse af bygge- og anlægsaffald vil dette seminar stille skarpt på råstofsituationen i Danmark.

Formålet er at skabe et samlet overblik over råstofkredsløbet, og at samle de relevante aktører med det formål at kickstarte en drøftelse lige fra indvinding af råstoffer, over materialefremstilling og byggeanvendelser til affaldshåndtering og genanvendelse af de sekundære råstoffer. 

OBS! Online-mødet starter kl. 12.30.

Program

12:00-15:45

12:00-12:30
Frokost
12:30-12:45
Velkomst og introduktion

Annette Braunstein og Mette Skovgaard, DAKOFA

12:45-13:10
Vi skal udnytte råstofferne bedre - 6 anbefalinger til staten

Bente Villumsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

13:10-13:35
Et overblik over råstofstrømmene i Danmark

Camilla Damgaard, NIRAS A/S

13:35-14:00
Perspektiver på og barrierer for en kommende råstofplan

Morten Løber, Dansk Industri

14:00-14:20
Kaffepause
14:20-14:45
Initiativer for øget brug af sekundære råstoffer i Region Hovedstaden: Prognoser og værktøjer mv.

Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

14:45-15:05
Råvareproduktion af genanvendte byggematerialer

Claes Seehausen Lindtofte, RGS Nordic

15:05-15:30
Samfundsøkonomisk vurdering af råstofindvinding i Region Syddanmark

Bjørn Bauer, Norion

15:30-15:45
Opsamling og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

31. januar 2023
kl. 12.00 - 15.45

Hvor

Online via Zoom og YouTube og fysisk hos DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 600,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.575,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.575,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 600,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.