Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Anden behandling af lovforslaget L 153

06. juni 2022
Anden behandling af lovforslaget L 153
Lovforslaget (L 153) om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet er sat til anden behandling d. 7. juni 2022. Forslaget er sat til tredje behandling d. 9. juni 2022, og bærer også undertitlen "Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn".

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget der offentliggjort en betænkning af 3. juni 2022. I denne betænkning fremgår det at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i forbindelse med behandlingen har fundet anledning til at foretage mindre justeringer af lovforslagets bemærkninger. Det drejer sig om følgende:

  • Markedspriser
  • Ordning for mindre virksomheder
  • Neddeling og knusning af byggeaffald
  • Samspil mellem lov, bekendtgørelser og forligskreds
  • Forhold mellem kommunale genbrugsbutikker og frivillige organisationer
  • Fri- og privatskolers mulighed for at omfattes af kommunale indsamlingsordninger
  • Forhandlinger om udligning af stigninger i affaldsgebyret

Et flertal i udvalget (S, V, RV, SF, NB, ALT og Orla Østerby (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

DAKOFA afholder en konference d. 15. juni 2022, hvor forslaget, som forventes vedtaget d. 9. juni 2022, vil blive gennemgået i detaljer. Du kan tilmelde dig konferencen her på DAKOFAs hjemmeside

Læs mere her
Du kan læse hele betænkningen her, hvor du finder en uddybning af de ovennævnte justeringer

Du finder dagsorden til mødet i salen d. 7. juni her. Husk at dette kan ses online fra Folketingets hjemmeside. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.