Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: AFLYST PÅ GRUND AF CORONA - Smartere affaldsindsamling - har du udstyret i orden?

AFLYST PÅ GRUND AF CORONA - Smartere affaldsindsamling - har du udstyret i orden?
NB! Konferencen afholdes i Aarhus.

Spande, kuber, nedgravede løsninger, miljøøer, centrale sug, indsamlingsruter, transport og smart data. Besøg markedspladsen - og få overblik over hvilket materiel, der kan understøtte de kommende krav til øget genanvendelse.

På denne konference forsøger vi at give et overblik over markedets mulige løsninger for smart affaldsindsamling og et indblik i fordele og ulemper ved materiel, transport og kommunikation. Du får også mulighed for at tale med leverandører af de løsninger, som findes på markedet, idet konferencen indbefatter en markedsplads, hvor du både kan sparke dæk og spande og få stillet din spørgelyst vedrørende de respektive løsninger.

Regeringens 70 % mål for nedbringelse af CO2-emissioner kalder på, at vi i indsamlingsledet omstiller til grøn transport samt optimerer indsamlingsruterne gennem smart brug af data, som - udover at være CO2-besparende - også kan være vejen til økonomiske besparelser ved at reducere den unødige kørsel. Konferencen vil se på mulighederne og potentialerne ved at indsamle i biler, der er kompatible med smarte indsamlingssystemer og baseret på vedvarende drivmidler samt giver mulighed for at komprimere etc. 

I et smart system er det vigtigt, at borgerne oplever systemet som logisk, nemt og intuitivt, og derfor vil konferencen også se på de nyeste tekniske løsninger inden for kommunikation med borgerne. Hvor og hvornår bliver der tømt, og hvordan skal spandene stå?

Kom med på konferencen og få et overblik over, hvordan du får udstyret i orden til tiden.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvad er perspektiverne ved brug af data?

9:40-10:10
Smarte byer – det internationale perspektiv
Peter Bjørn Larsen, Smart City Insights
Peter Bjørn Larsen
Smart City Insights

På internationalt plan er begrebet: ”Smart City” et af de hotte emner. Smart City Insights har base i København, men hjælper byer over hele verden med at blive smartere.

10:10-10:40
Hvad kan datasystemer?

Hvad kan et moderne, avanceret affaldskundesystem i forhold til borgere og vognmænd? Hvordan kan data deles, organiseres og især bruges? Kan data organiseres, så beslutninger understøttes af data?

10:40-11:05
Kaffepause

Session 2: Smarte kommuner med smart udstyr?

11:05-11:25
Hvordan ønsker Aalborg Kommune at bruge data om affald?
Christian Møller Jensen, Aalborg Forsyning
Christian Møller Jensen

Erfaringer, overvejelser samt projekter og planer i støbeskeen – Aalborg arbejder på at implementere teknologi og data i indsamlingen.

11:25-11:45
Hvilke erfaringer har ARC med brug af data og hvad vil de?

v/nn, ARC

ARC har masser af data! Fra tre forskellige kommuner og et hav af systemer. Hvordan kan data udveksles mellem forskellige systemer? Hvor er vi, og hvilke ønsker har vi til fremtiden?

11:45-12:05
Udbud af affaldsindsamling – kommunerne som katalysator for grøn innovation
Morten Jung, Dansk Erhverv
Morten Jung
Dansk Erhverv

Hvilke muligheder har kommunerne for at drive den grønne omstilling, og kan vi lære af udlandet?

12:05-13:00
Frokost

Session 3: Markedspladsen for leverandører (inkl. kaffepause og networking)

13:00-13:20
Samspil mellem affaldsdata, udbud og indsamleren i en fremtid med øget fokus på klima

v/ Jens Buch Stæhr, Urbaser (tbc)

13:20-14:50
Markedsplads og kaffe med indledende speed-præsentationer

På markedspladsen har du mulighed for at besøge en række leverandører af smarte løsninger til affaldsindsamling.

Foreløbige udstillere med speed-præsentationer:

  • SWECO
  • IoT Sensors – WasteControl (tbc)
  • Nordsense (tbc)
  • Poul Tarp (tbc)

Du kan også besøge de øvrige udstillere, som fremviser deres nyeste materiel til affaldsindsamling:

  • Rubæk
  • PWS
  • Optibag

Smarte problemer?

14:50-15:15
Debatoplæg: Aarhus har volumen - og udfordringer...
Jan Walther, AffaldVarme Aarhus
Jan Walther

Fordele og ulemper og mulig udvikling for 170.000 restaffaldstømninger og 80.000 genbrugsplads-tømninger årligt. Hvilke data går gennem systemet nu og fremover?

15:15-15:50
Debat med salen om status og perspektiver for benyttelse af smarte indsamlingsteknologier
DAKOFA
DAKOFA
15:50-16:00
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

24. marts 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Hotel Comwell
Værkmestergade 28000 Aarhus C

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.