Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: AFLYST - Kommunikation og adfærdsdesign – hvordan får vi skubbet borgere og kunder i retning af mere affaldssortering?

AFLYST - Kommunikation og adfærdsdesign – hvordan får vi skubbet borgere og kunder i retning af mere affaldssortering?
Kære tilmeldte til DAKOFAs seminar og/eller netværksmøde den 12. marts 2020.

Da vi har modtaget afbud fra flere af oplægsholderne til seminaret om ”Kommunikation og adfærdsdesign” i Odense i morgen, den 12. marts 2020, har vi besluttet at aflyse såvel seminar som det efterfølgende netværksmøde.

Udsolgt

Vi beklager naturligvis de gener, dette måtte have, men da det er os magtpåliggende at sikre den faglige lødighed og generelt at kunne indfri deltagernes forventninger til arrangementet, har vi altså valgt at aflyse. 

Afbuddene er primært begrundet med særlig hensyntagen til smitterisiko ift. coronavirus, hvilket vi naturligvis tager til efterretning. 

Du vil naturligvis ikke blive opkrævet betaling for arrangementet, lige som vi skal henstille til, at du benytter de gældende muligheder for at få refunderet eventuelle allerede afholdte transportudgifter til tog m.v., da DAKOFA ikke refunderer disse. Du kan læse om DSB’s udvidede refunderingsregler som følge af coronavirus ved at klikke hér

Jeg skal endnu en gang beklage, såfremt aflysningen måtte give anledning til besvær, og kan henvise til, at vi grundet den store interesse for arrangementet agter at afholde et tilsvarende arrangement, når der ikke kan forventes samme agtpågivenhed over for coronavirus, som tilfældet er p.t. 

Venlig hilsen

Ole Morten Petersen
Direktør

-----------------------------------------------------------

Kan vi blive bedre til at bruge adfærdsregulerende kommunikation med henblik på bedre affaldssortering?

Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, som varsles fra både EU og i den danske affalds- og ressourcesektor, bliver det mere og mere væsentligt at få skubbet kunder og borgere i retning af affaldsspandene.

Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign. På dette seminar dykker vi ned i de to termer og undersøger, hvordan de kan hjælpe kampagner og processer på vej. Vi skal se på adfærdsdesign  fra den affaldstekniske vinkel, men vi kigger også udover egne rækker og får input fra andre sektorer, for at se om vi kan lære noget af dem.

Mødet afholdes umiddelbart inden netværksmødet i DAKOFAs kommunikationsnetværk, som afholdes samme sted. Læs mere om netværksmødet og tilmeld dig her.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
DAKOFA
DAKOFA

Adfærdsændrende kommunikation – i teori og praksis

9:35-9:50
Bæredygtighed i, og intentionen bag, mødelokalet - Odense Renovation
Dorthe Lind, Odense Renovation A/S
Dorthe Lind

Vi kickstarter dagens program med et kig på Odense Renovations mødelokale, som er kreeret med bæredygtighed for øje.

9:50-10:50
Hvad kan adfærdspsykologien fortælle os om menneskers adfærd?
Morten Lorenzen, Relevans
Morten Lorenzen
Relevans

Morten Lorenzen er ekspert i kommunikationskoncepter og brug af adfærdspsykologi i design og kommunikation. Han giver et indblik i den teoretiske baggrund for hvorfor mennesker (ofte) siger en ting, men gør noget andet.

10:50-11:20
Pause
11:20-11:50
Antropologi og adfærdsdesign i affalds-kommunikation
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl er antropolog samt partner og medstifter i Naboskab, hvor han siden 2014 har specialiseret sig i at forstå adfærd og brugerne på affaldsområdet. Kristoffer hjælper kommuner, affaldsselskaber og virksomheder med adfærdsændringer, kommunikation, udvikling og innovation med udgangspunkt i adfærdsdesign og antropologiske undersøgelser.

Naboskab har flere års erfaring med antropologisk tilgang til adfærdsændrende kommunikation i den danske affaldssektor. Hør om de muligheder og udfordringer, som de oftest støder på.

Hvad kan vi lære om adfærd og kommunikation fra andre sektorer?

11:50-12:20
Erfaringer fra sundhedssektoren: Syddansk Sundhedsinnovation
Randi Lehmann Boesen, Syddansk Sundhedsinnovation
Randi Lehmann Boesen
Syddansk Sundhedsinnovation

At skabe gode rammer for medarbejdere og borgere i sundhedssektoren kræver god dialog og kommunikation aktørerne imellem. Syddansk Sundhedsinnovation faciliterer bl.a. brugerinvolvering til udvikling af produkter og services i sundhedssektoren og beskæftiger sig også med at regulere adfærd i det danske sundhedssystem.

12:20-12:30
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

12. marts 2020
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Odense Renovation
Snapindvej 215200 Odense V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.650,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.750,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
24. februar 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.