Konference: Affaldsforbrænding & restprodukter - Bedste teknikker, udfordringer og løsninger

Affaldsforbrænding & restprodukter - Bedste teknikker, udfordringer og løsninger
Konferencen holdes tirsdag den 12. december 2017 kl. 9.00-16.00 hos DAKOFA i B!NGS konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Med denne konference tager vi temperaturen på de nyeste teknologier og løsninger inden for affaldsforbrænding og behandling af restprodukterne.

I forbindelse med revision af BREF-noten for affaldsforbrænding har Miljøstyrelsen netop gennemført en kortlægning af de danske løsninger for affaldsforbrænding og behandling af restprodukterne. Miljøstyrelsens kortlægning har også omfattet indhentning af oplysninger om nye, lovende teknologier. De danske data er nu meldt ind til Joint Research Center som input til revisionsprocessen. BREF-noten og de tilhørende BAT-konklusioner vil fremadrettet udgøre en del af grundlaget for miljøgodkendelse af de danske anlæg. På konferencen gives der et overblik over state-of-theart i Danmark samt kommende og lovende teknologier til affaldsforbrænding og til håndtering og udnyttelse af ressourcer i restprodukterne.

På konferencen vil vi endvidere få indsigt i nogle af de forandringer og muligheder, som anlæggene møder. De kommende ændringer i regler for klassificering af farligt affald kan få betydning for klassificering af slaggerne og spørgsmålet er, hvad det betyder for håndteringen af slaggerne i Danmark. Samtidig åbnes der i disse år for at energiudnytte nye fraktioner som f.eks. shredderaffald og imprægneret træ men, hvad er fordele og ulemper ved dette? Endelig vil vi høre om håndtering af flyveaske i dag og i fremtiden.

Alt i alt bliver du på denne konference opdateret på de nyeste teknikker, seneste udfordringer og de bedste løsninger inden for affaldsforbrænding og behandling af restprodukterne.

Program

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: State-of-the-art for Affaldsforbrændingsanlæg

9:35-10:00
ARC - et eksempel på et state-of-the-art forbrændingsanlæg i Danmark
Dan Fredskov, Amager Ressourcecenter
Dan Fredskov
Amager Ressourcecenter
10:00-10:25
Hvad er state-of-the-art affaldsforbrændning ifølge IPPC kontoret i Sevilla og foreløbig udmeldinger omkring BREF-notens revision - og hvor har Danmark noget at byde på?
Kim Brinck, Rambøll
Kim Brinck
Rambøll
Kim er Chefkonsulent hos Rambøll, Waste-to-Energy. Med en baggrund som civilingeniør i kemi har Kim være involveret i en lang række kemisk-tekniske problemstillinger inden for affaldsforbrændingsområdet med særlig fokus på miljøteknologi, røggasrensning og teknisk spildevandsbehandling. Kim arbejder ydermere med forbrændingsanlæggenes rammebetingelser herunder afgiftsforhold, driftsøkonomiske forudsætning og miljøgodkendelser m.v.
10:25-10:50
Udvikling inden for affaldsforbrændingsteknologi
Inger Annette Søndergaard, Rambøll
Inger Annette Søndergaard
Rambøll
10:50-11:10
Kaffepause
11:10-11:35
State-of-the-art - opgradering og levetidsforlængelse
Jens Kenneth Larsen, COWI
Jens Kenneth Larsen
Jens Kenneth Larsen
COWI
Jens har 15 års erfaring inden for energisektoren og har en anseelig erfaring med projektarbejde fra anlægsejer og rådgiver. Jens er specialist inden for: Waste to Energy, biomasse, levetidsforlængelse, Røggasrensning og Bulk-håndtering. Jens har tidligere været ansat i Rambøll A/S, Waste to Energy samt Vattenfall A/S og bestrider ny stillingen som Chief Project Manager i afdelingen Bioenergy and Thermal Power hos COWI.

Session 2: Udnyttelse af ressourcer i restprodukter fra affaldsforbrænding - udfordringer og nye løsninger

11:35-12:00
State-of-the art for behandling og håndtering af slagger
Jens Kallesø, AFATEK
Jens Kallesø
AFATEK
12:00-12:25
Betydning af økotoks-kriterier for klassificering af slagger
Ole Hjelmar, Danish Waste Solution
Ole Hjelmar
Danish Waste Solution
12:25-13:10
Frokost
13:10-13:40
Eksport af flyveaske og røggasrensningsprodukt til nyttiggørelse i Norge
Pelle Funder Michelsen, NOAH
Pelle Funder Michelsen
Pelle Funder Michelsen
NOAH
Pelle har totalansvaret for NOAHs aktiviteter i Danmark, som styres via NOAHs datterselskab, NOAH Danmark ApS. Pelle har en baggrund som civilingeniør i kemi.
Carl Hartmann, NOAH
Carl Hartmann
Carl Hartmann
NOAH
Carl er CEO har siden 2002 stået I spidsen for NOAH A/S, som er ledende indenfor behandling af uorganisk farligt affald. Carl har en baggrund som kemiingeniør, med mange års erfaring fra oliebranchen.
13:40-14:05
Muligheder for behandling af flyveaske i Danmark
Jonas Nedenskov, Amager Ressourcecenter
Jonas Nedenskov
Amager Ressourcecenter
14:05-14:30
Etablering af et fuldskala-HALOSEP-anlæg til behandling af flyveaske
Erik Rasmussen, STENA Recycling
Erik Rasmussen
Erik Rasmussen
STENA Recycling
Erik er specialist i procesudvikling og seperationstekniker samt i genanvendelse af fraktionerne metal og plast. Erik er uddannet Civilingeniør i Kemiteknik.
14:30-14:50
Kaffepause

Session 3: Nye muligheder for energinyttiggørelse af shredderaffald og trykimprægneret træ

14:50-15:20
Konsekvenserne ved forbrænding af shredderaffald i affaldsforbrændingsanlæg
Tore Hulgaard, Rambøll
Tore Hulgaard
Tore Hulgaard
Rambøll
Tore er Technical Manager hos Rambøll Energi og har i over 20 år virket som rådgiver indenfor energiudnyttelse af affald i Danmark og internationalt. Med sin baggrund som kemiingeniør og ph.D. har han deltaget med procestekniske analyser ved etablering, drift og optimering af affaldsbehandlingsanlæg, specielt med fokus på røggasrensning og andre miljøforhold. Endvidere har Tore deltaget i en række undersøgelser og forskningsprojekter for bl.a. Miljøstyrelsen.
15:20-15:45
Rammevilkår og kriterier for forbrænding af shredderaffald og trykimprægneret træ i Danmark
Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen
Elisabeth Paludan
Elisabeth Paludan
Miljøstyrelsen
Elisabeth er tekniker og chefkonsulent i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Hun er beskæftiget med opgaver indenfor grænseoverskridende transport af affald, Baselkonventionen og farligt affald. Elisabeth er uddannet Cand Pharm.
15:45-15:55
Diskussion
15:55-16:00
Afslutning

v/ DAKOFA

Hvornår

12. december 2017
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencelokale,
Vesterbrogade 149, st.1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
29. november 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.