Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

DAKOFA afholder konference om "Affald fra kommunale institutioner", tirsdag d. 24. april, kl. 09.00-16.00 i B!NGS' konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Kommunerne har mange gode grunde til at interessere sig for ”kommunens eget affald”; altså affaldet fra kommunale institutioner og kommunale virksomheder. Det kan være vanskeligt for kommunen at stille krav til virksomhedernes og borgernes sortering og genanvendelse, hvis kommunen ikke selv går foran som det gode eksempel. Der kan også være god økonomi i at udsortere genanvendelige materialer for den enkelte institution. Men mange spørgsmål rejser sig, når man vil feje for egen dør - både når ordningerne skal udrulles og er i drift.

Denne konference ser på, hvordan genbrug og genanvendelse kan øges i kommunernes egne institutioner og virksomheder. Oplæg og diskussioner vil have udspring i det arbejde, der er pågået i DAKOFAs ERFA-gruppe ”Affald fra kommunale institutioner” og drejer sig bl.a. om følgende spørgsmål:

• Hvad er definitionen på en kommunal institution/virksomhed, og hvem må kommunerne derfor indsamle kildesorteret genanvendeligt affald fra?

• Hvilke fraktioner og mængder opstår hos de forskellige typer af kommunale institutioner?

• Hvordan opnås der ejerskab til løsningerne og hvordan håndteres det, når ledelse, lærere, elever og teknisk-praktisk personale skal overbevises og sikre implementering af den nye ordning?

• Hvad er erfaringerne med beholdere og henholdsvis inden- og udendørs sortering, og virker informationen?

• Hvad koster ordningerne og vil kommunalpolitikerne finde skattekronerne til institutionernes eventuelle merudgifter?

• Hvordan kan gamle kommunale møbler og andet genbrugeligt ”affald” bedst få nyt liv til glæde for andre, når fx skoler og rådhuse bliver moderniseret og udskifter inventaret?

DAKOFA håber, at konferencen vil kunne give kommunerne svar på mange af de spørgsmål, der opstår, når de ønsker at øge intern genanvendelse og genbrug fra egne institutioner og virksomheder.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
DAKOFA

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA

Session 1: Regler og organisatoriske udfordringer

9:40-10:00
Definitioner og krav for kommunalt affald i affaldsbekendtgørelsen
Jesper Lett, Energistyrelsen
10:00-10:20
Hvordan har vi fået sortering på de kommunale institutioner indarbejdet i kommunens affaldsplan, og hvad er der lagt vægt på?
Anne-Mette Thorup, Frederiksberg Kommune
10:20-10:40
Opstart af affaldsforebyggelse på kommunale institutioner, udfordringer og erfaringer
Lilli Gruwier, Reno Djurs

Hvilke udfordringer mødte vi, hvor skal motivationen på de kommunale institutioner komme fra, og hvilke erfaringer kan vi tage med videre?

10:40-11:00
Kaffepause

Session 2: Hvordan motiveres medarbejdere og brugere?

11:00-11:20
Erfaringer med motivation og udrulning. Hvordan sikres ejerskabet og opnås effekt?
Gry Skibsted, Rødovre Kommune
11:20-11:40
Hvordan kan skolernes genanvendelse af affald øges?
Flemming Sjølin Bauer, Københavns Kommune
11:40-12:00
Børns erfaringer med affaldshåndtering i institution og hjem – pædagogiske muligheder
Nanna Jordt Jørgensen, Københavns Professionshøjskole

På baggrund af ny forskning inden for affaldspædagogik mellem skole, daginstitution og hjem sættes der fokus på de pædagogiske udfordringer og muligheder, som knytter sig til det forhold, at affaldshåndtering foregår og tænkes forskelligt i forskellige sammenhænge.

12:00-12:15
Undervisning af skoleelever i praksis

v/ Genbrugsguiderne fra Frederiksberg

12:15-13:15
Frokost

Session 3: Mængder, materiel og indretning

13:15-13:35
Affaldsberegneren – affaldsmængder og -fraktioner på forskellige institutioner
Helene Wulf-Andersen, Københavns kommune
13:35-13:55
Hvilket affald har vi på forskellige kommunale institutioner og hvilke løsninger har vi valgt indendørs og udendørs?
Vibeke Dahlgaard, Silkeborg kommune
13:55-14:15
Udfordring og krav til udendørsmateriel fra brandmyndigheder og brand-husforsikring
Marcello Francati, Hovedstadens Beredskab
14:15-14:35
Oppefra og ned - Erfaringer fra Horsens
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune

Horsens har en færdig løsning kommunale institutioner og virksomheder skal benytte – hvordan bliver det taget imod?

14:35-14:55
Kaffepause

Session 4: Bytte og direkte genbrug – netværk og samarbejde for mere genanvendelse og genbrug

14:55-15:15
Genbrug på tværs i Region Hovedstaden. Kan det foræres til Afrika og er det en god idé?
Julie Pihl Lundgård Dalbøl, Region Hovedstaden

Udtjent hospitalsudstyr mv. deles i regionen og resten sendes til genbrug i u-lande. Hvad kan kommunerne lære af det?

15:15-15:35
Svensk digitalt økosystem viser fordelene ved internt genbrug i organisationer
Fredrik Östlin, off2off

Svenske kommuner har øget deres interne bytte/genbrug og visualiserer effekten af genbruget. En del kommuner samarbejder med off2off og anvender deres IT-platform.

15:35-15:55
Hvad kan kommunerne lære af hinanden og hvad er værdien af tværkommunale netværk?
Tina Møller, Vestforbrænding
15:55-16:00
Afslutning
DAKOFA
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du DAKOFA, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies