Konference: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse
DAKOFA afholder konference om "Affald fra kommunale institutioner", tirsdag d. 24. april, kl. 09.00-16.00 i B!NGS' konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Kommunerne har mange gode grunde til at interessere sig for ”kommunens eget affald”; altså affaldet fra kommunale institutioner og kommunale virksomheder. Det kan være vanskeligt for kommunen at stille krav til virksomhedernes og borgernes sortering og genanvendelse, hvis kommunen ikke selv går foran som det gode eksempel. Der kan også være god økonomi i at udsortere genanvendelige materialer for den enkelte institution. Men mange spørgsmål rejser sig, når man vil feje for egen dør - både når ordningerne skal udrulles og er i drift.

Denne konference ser på, hvordan genbrug og genanvendelse kan øges i kommunernes egne institutioner og virksomheder. Oplæg og diskussioner vil have udspring i det arbejde, der er pågået i DAKOFAs ERFA-gruppe ”Affald fra kommunale institutioner” og drejer sig bl.a. om følgende spørgsmål:

• Hvad er definitionen på en kommunal institution/virksomhed, og hvem må kommunerne derfor indsamle kildesorteret genanvendeligt affald fra?

• Hvilke fraktioner og mængder opstår hos de forskellige typer af kommunale institutioner?

• Hvordan opnås der ejerskab til løsningerne og hvordan håndteres det, når ledelse, lærere, elever og teknisk-praktisk personale skal overbevises og sikre implementering af den nye ordning?

• Hvad er erfaringerne med beholdere og henholdsvis inden- og udendørs sortering, og virker informationen?

• Hvad koster ordningerne og vil kommunalpolitikerne finde skattekronerne til institutionernes eventuelle merudgifter?

• Hvordan kan gamle kommunale møbler og andet genbrugeligt ”affald” bedst få nyt liv til glæde for andre, når fx skoler og rådhuse bliver moderniseret og udskifter inventaret?

DAKOFA håber, at konferencen vil kunne give kommunerne svar på mange af de spørgsmål, der opstår, når de ønsker at øge intern genanvendelse og genbrug fra egne institutioner og virksomheder.

OBS: Dette er en sorteringsguide for skoler. Den hjælper leder, lærer og tekniske personale i udrulningen af sortering på skolen (modtaget fra Vestforbrænding)

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
DAKOFA
DAKOFA

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Regler og organisatoriske udfordringer

9:40-10:00
Definitioner og krav for kommunalt affald i affaldsbekendtgørelsen
Jesper Lett, Energistyrelsen
Jesper Lett
Energistyrelsen
10:00-10:20
Hvordan har vi fået sortering på de kommunale institutioner indarbejdet i kommunens affaldsplan, og hvad er der lagt vægt på?
Anne-Mette Thorup, Frederiksberg Kommune
Anne-Mette Thorup
Frederiksberg Kommune
10:20-10:40
Opstart af affaldsforebyggelse på kommunale institutioner, udfordringer og erfaringer
Lilli Gruwier, Reno Djurs
Lilli Gruwier
Lilli Gruwier
Reno Djurs
Lilli er ansat som affaldsforebygger og affaldsformidler hos Reno Djurs. Hun er oprindeligt uddannet biolog med fokus på undervisning til skoleklasser.

Hvilke udfordringer mødte vi, hvor skal motivationen på de kommunale institutioner komme fra, og hvilke erfaringer kan vi tage med videre?

10:40-11:00
Kaffepause

Session 2: Hvordan motiveres medarbejdere og brugere?

11:00-11:20
Erfaringer med motivation og udrulning. Hvordan sikres ejerskabet og opnås effekt?
Gry Skibsted, Rødovre Kommune
Gry Skibsted
Rødovre Kommune
11:20-11:40
Hvordan kan skolernes genanvendelse af affald øges?
Flemming Sjølin Bauer, Københavns Kommune
Flemming Sjølin Bauer
Flemming Sjølin Bauer
Københavns Kommune
Flemming er specialkonsulent i Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.
Han arbejder med afdelingens indsatser omkring affald og ressourceforvaltning på skoler og daginstitutioner. De sidste par år har han været projektleder for to kommunepuljeprojekter med fokus på samspillet mellem affaldssortering i hjemmet og læring i skole/institution. Han er desuden naturfagskoordinator og -konsulent for Københavns 65 folkeskoler.
11:40-12:00
Børns erfaringer med affaldshåndtering i institution og hjem – pædagogiske muligheder
Nanna Jordt Jørgensen, Københavns Professionshøjskole
Nanna Jordt Jørgensen
Nanna Jordt Jørgensen
Københavns Professionshøjskole
Nanna Jordt Jørgensen er antropolog, Ph.d i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og adjunkt på Københavns Professionshøjskole. Nanna forsker bl.a. i pædagogik for bæredygtighed på dagtilbudsområdet og har i 2016 og 2017 deltaget i to følgeforskningsprojekter om "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" og affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem"

På baggrund af ny forskning inden for affaldspædagogik mellem skole, daginstitution og hjem sættes der fokus på de pædagogiske udfordringer og muligheder, som knytter sig til det forhold, at affaldshåndtering foregår og tænkes forskelligt i forskellige sammenhænge.

12:00-12:15
Undervisning af skoleelever i praksis

v/ Genbrugsguiderne fra Frederiksberg

12:15-13:15
Frokost

Session 3: Mængder, materiel og indretning

13:15-13:35
Affaldsberegneren – affaldsmængder og -fraktioner på forskellige institutioner
Helene Wulf-Andersen, Københavns kommune
Helene Wulf-Andersen
Københavns kommune
Helene er miljøkonsulent i Københavns Ejendomme og Indkøb og har arbejdet med affald i en række år. Hun er tovholder på affaldsordningen for de kommunale institutioner i København: Kontraktholder, udarbejdelse af takster, daglig drift, implementering af ordninger, affaldsudbud. Derudover er Helene med til at kortlægge og definere affald fra de kommunale institutioner og udarbejdelse af ”Bygherrestandard for Renovationsberegning”.
13:35-13:55
Hvilket affald har vi på forskellige kommunale institutioner og hvilke løsninger har vi valgt indendørs og udendørs?
Vibeke Dahlgaard, Silkeborg kommune
Vibeke Dahlgaard
Vibeke Dahlgaard
Silkeborg kommune
Vibeke er uddannet antropolog fra Københavns Universitet i 2016 med speciale i naturressourcekontroverser. I Silkeborg Kommune arbejder hun på tværs i Teknik- og Miljøafdelingen med et mix af sagsbehandling, udviklingsopgaver og brugerinvolvering inden for energi, ressourcer, digitalisering og IT.
13:55-14:15
Udfordring og krav til udendørsmateriel fra brandmyndigheder og brand-husforsikring
Marcello Francati, Hovedstadens Beredskab
Marcello Francati
Hovedstadens Beredskab
14:15-14:35
Oppefra og ned - Erfaringer fra Horsens
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen
Horsens Kommune

Horsens har en færdig løsning kommunale institutioner og virksomheder skal benytte – hvordan bliver det taget imod?

14:35-14:55
Kaffepause

Session 4: Bytte og direkte genbrug – netværk og samarbejde for mere genanvendelse og genbrug

14:55-15:15
Genbrug på tværs i Region Hovedstaden. Kan det foræres til Afrika og er det en god idé?
Julie Pihl Lundgård Dalbøl, Region Hovedstaden
Julie Pihl Lundgård Dalbøl
Julie Pihl Lundgård Dalbøl
Region Hovedstaden
Julie er annsat i Region Hovedstaden som teamleder for regionens genbrugslager og som specialkonsulent i logistik og forsyningsenheden. Hun har etableret og idriftsat en regional genbrugsordning, samt kvalificeret donationsarbejdet i henhold til statens retningslinjer. Julie Arbejder derudover med tværregionale projekter med fokus på logistik og organisation. Julie er uddannet cand.merc. med speciale i bæredygtighed og CSR, og har forinden arbejdet med udvikling hos bl.a. DFD A/S.

Udtjent hospitalsudstyr mv. deles i regionen og resten sendes til genbrug i u-lande. Hvad kan kommunerne lære af det?

15:15-15:35
Svensk digitalt økosystem viser fordelene ved internt genbrug i organisationer
Fredrik Östlin, off2off
Fredrik Östlin
Fredrik Östlin
off2off
Fredrik er CEO, social entreprenør og grundlægger af off2off. Han er uddannet fysioterapeut og har også arbejdet som tillidsmand, leder af hjælpevirksomhed og som innovationsrådgiver i både landstinget i Värmland og på Karlstad Universitet. Med devisen ”Recycling er resultatet av mislykket genbrug” vil han optimere eksisterende ressourcer i den offentlige sektor.

Svenske kommuner har øget deres interne bytte/genbrug og visualiserer effekten af genbruget. En del kommuner samarbejder med off2off og anvender deres IT-platform.

15:35-15:55
Hvad kan kommunerne lære af hinanden og hvad er værdien af tværkommunale netværk?
Tina Møller, Vestforbrænding
Tina Møller
Tina Møller
Vestforbrænding
Tina er markedskonsulent med ansvar for forretningsudvikling hos Vestforbrændingen. Tinas primære arbejdsområder er netværk og kundemøder, udvikling af nye projekter og ydelser sam cirkulær økonomi.
15:55-16:00
Afslutning
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

24. april 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS' konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
10. april 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.