Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: 134 mio.kr. til MUDP i 2020 – ansøgningsfrister 10. marts, 30. april og 14. august

05. februar 2020
134 mio.kr. til MUDP i 2020 – ansøgningsfrister 10. marts, 30. april og 14. august
Miljøstyrelsen afholder informationsmøder i Odense 24. februar, i Aarhus 25. februar og i København 27. februar. I 2020 er der særlig fokus på cirkulær økonomi, bedre kemi, klimatilpasning, vand og biodiversitet.

Inden for ”Cirkulær Økonomi” er der i år særlig fokus på projekter, der forebygger affald via udvikling af produkter og produktionsprocesser, der øger sporbarheden for affaldets materialeindhold eller forbedrer sorterings- og forbehandlingsteknologier. Formålet skal være at øge genanvendelsen af fx plastemballage, byggematerialer og elektronik. Herudover ønskes løsninger, der fører til øget genanvendelse af tekstilaffald.

Inden for ”Kemi” er der bl.a. fokus på projekter, der fremmer alternativer til uønskede kemiske stoffer eller metoder til at identificere uønskede kemiske stoffer i materialestrømme til genanvendelse samt udvikling af teknologier til fremstilling af biopolymerer, der er designet til at blive recirkuleret, så de kan indgå i en cirkulær økonomi.

Læs nærmere om MUDP -bestyrelsens fokusområder i 2020 her 

Støtte kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger og grupper eller sammenslutninger af de nævnte aktører.

Ansøgningsfrister

  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter: 30. april 2020, kl. 12.00.
  • Fyrtårnsprojekter: indsendelse af one-pager og pitch inden 10. marts 2020 kl. 23.59, mens selve ansøgningen om tilskud har frist 14. august 2020, kl. 12.00. 

Informationsmøder

Miljøstyrelsen holder 3 informationsmøder om ansøgning under MUDP:

  • Odense: 24. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i Miljøstyrelsen
  • Aarhus: 25. februar 2020 kl. 12.30-14.30 i Aarhus Vands lokaler, Viby J.
  • København: 27. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i KAB's lokaler, 1552 København.

Læs mere om informationsmøder og ansøgningsfrister på  Miljøstyrelsens hjemmeside her  

Formål med tilskudsordningen

Tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan gives til både små og store projekter, som fremmer udvikling og anvendelse af miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer og understøtte vækst og beskæftigelse gennem:

  1. tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter,
  2. etablering af innovationspartnerskaber, der aktivt fremmer samarbejde mellem relevante aktører,
  3. iværksættelse af projekter, der understøtter internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, herunder aktivt forbedrer rammerne for dansk eksport af miljøteknologi, og
  4. opbygning og formidling af viden inden for og om den miljøteknologiske sektor.

Læs nærmere om formålet med at uddele MUDP-midler i lovbekendtgørelsen her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.