Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 8-9
Deponierne kan gemme på efterregninger i millionklassen (16-02-2015)
Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling af deponierne, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden efterbehandlingen kan afsluttes. Hos Odense Renovation har man beregnet, at der vil mangle hhv. 23 mio kr. og 65 mio kr. i kassen til efterbehandling af blot én etape, hvis efterbehandlingen først kan afsluttes efter 50 eller 100 år og ikke som antaget efter 30 år.
Læs mere her


Dialogmøde i Aalborg 25. marts om affaldssorteringsanlæg i Nordjylland - tilmelding er åben (15-02-2015)
Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Nordjylland til et fælles dialogmøde den 25. januar 2015 kl. 9 - 16 i Regionshuset, Aalborg Ø.
Læs mere her


Miljøstyrelsen modtager input til evt. ændringer af affaldsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelser - frist 28. februar 2015 (13-02-2015)
Miljøstyrelsen skal i gang med at se på, om affaldsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelser skal revideres. De modtager gerne input og (begrundede) ændringsforslag til dette indledende arbejde.
Læs mere her


Dansk-tysk samarbejde om behandling af organisk affald (13-02-2015)
Nordtyske og sønderjyske kommuner og affaldsselskaber er gået sammen om at få undersøgt fordele/ulemper ved forskellige behandlingsformer for organisk affald.
Læs mere her


Ny håndbog om monitering af gasemissioner fra deponeringsanlæg (09-02-2015)
Miljøstyrelsen har udgivet en ny håndbog om monitering af gasemissioner fra danske deponeringsanlæg. Håndbogen skal hjælpe anlægsejere og myndigheder til at vælge de bedste metoder til at forhindre gasemissioner fra anlæggene og til at opstille velegnede moniteringsprogrammer.
Læs mere her


Plastfirmas miljøindsats giver bonus på bundlinjen (05-02-2015)
Plastfirmaet Excellent Systems A/S vil ifølge eget udsagn spare millioner på at nedbringe sine affaldsmængder og genanvende de nedslidte produkter. Allerede nu kan man aflæse de positive virkninger på virksomhedens økonomi.
Læs mere her


Miljøstyrelsen påtænker at omklassificere røggasrensningsaffald til NOAH som nyttiggørelse (04-02-2015)
På et informationsmøde afholdt d. 27. januar fortalte Miljøstyrelsen, at de planlægger at omklassificere røggasrensningsaffald, som sendes til NOAH i Norge. Affaldet tænkes omklassificeres fra at være affald til bortskaffelse (D5 og D12) til nu at være affald til nyttiggørelse (R5).
Læs mere her


DANMARK’s første affaldsforebyggelsesprogram er en realitet (04-02-2015)
Affaldsforebyggelsesprogrammet ”Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II” er sendt i høring. Frist for høringssvar er 7. april 2015.
Læse mere her


Oversigt over kommunale affaldsnetværk og ideer til indendørs sorteringsløsninger (03-02-2015)
Mangler du et affaldsnetværk eller inspiration til affaldssortering i køkkenet, så kig her. Miljøstyrelsen har lagt en oversigt over affaldsnetværk inden for organisationer, affaldsselskaber, regioner samt temanetværk på hjemmesiden. Samtidig er der også blevet lagt et inspirationskatalog op, som viser forskellige løsninger til, hvordan man kan indrette sin indendørs affaldssortering.
Læs mere her


Nyt fra informationsmødet hos Miljøstyrelsen (03-02-215)
Miljøstyrelsen afholdt det årlige informationsmøde tirsdag d. 27. januar 2015. I år var der sat fokus på import og eksport af affald. Programmet for dagen indeholdt følgende punkter:

- nye regler for brugt elektronik

- klassificering af biler/reservedele

- Udvikling af transportgruppens sagsgange

- Ny lovgivning – med fokus på statens tilsynsplaner samt

- Anden information

- Indsamleruddannelsen og affaldsregistret
Læs mere her


Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II offentliggøres 4. februar (03-02-2015)
Miljøministeren offentliggør regeringens nye Strategi for affaldsforebyggelse på pressemøde onsdag den 4. februar 2015 kl. 12 på restaurant Rub & Stub i København K.
Læs mere her


Se hvilke indsamlingsordninger de enkelte kommuner har - ny oversigt fra MIljøstyrelsen (02-02-2015)
I en helt ny kortlægning er kommunernes indsamlingsordninger blevet beskrevet. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, hvilke affaldsfraktioner de enkelte kommuner indsamler og hvilken indsamlingsmetode der benyttes.
Læs Mere her


Madspild i fokus i den europæiske affaldsforebyggelsesuge (30-01-2015)
Perioden 22. – 30. november 2014 bød på omkring 12.000 forskellige events ud over hele Europa, da EU’s affaldsforebyggelsesuge fandt sted. Der var i ugen særlig fokus på madspild.*
Læs mere herKursus: Bygge- og anlægsaffald (UDSOLGT) (23-02-2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver, har vi nu fundet to nye datoer for afholdelse af kurset. 

Den 23. februar afholdes et kursus, Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle. OBS: nyt starttidspunkt kl. 9.00


Kursus: Bygge- og anlægsaffald (UDSOLGT) (25-02-2015)
Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver, har vi nu fundet to nye datoer for afholdelse af kurset. 

Den 25. februar 2015 afholdes kurset i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge 31, København V. OBS nyt starttidspunkt 8.30
Læs mere her


Seminar: Hvad koster det at deponere affald? (05-03-2015)
Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden deponierne vil kunne overgå til passiv drift.
Læs mere her


Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan? (10-03-2015)
Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.
Læs mere her


Dialogmøde: Affaldssorteringsanlæg i Nordjylland (25-03-2015)
Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Nordjylland til et fælles dialogmøde den 25. marts 2015 kl. 9 - 16 i Regionshuset, Aalborg Ø.
Læs mere her


Konference: Bygge- og anlægsaffald (12-05-2015)
Affald fra bygge- og anlægsbranchen udgør op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark. Der har derfor de seneste år været stort fokus på at sikre, at vi genanvender ressourcerne i affaldsstrømmen bedst muligt, og at dette sker under den nødvendige hensyntagen til miljøet. 

På konferencen vil vi på baggrund af de seneste års erfaringer og ny viden diskutere, hvordan aktørkæden kan samarbejde om at sikre høj genanvendelse og god miljøbeskyttelse – således at målene i Regeringens Ressourcestrategi og affaldsdirektivet kan opnås.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (København) (02-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 2. juni 2015 i København - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere her


Kursus: Kommunikation fra affaldsplan til virkelighed - Få borgere og virksomheder til at følge din affaldsplan (Aarhus) (03-06-2015)
DAKOFA og Hansen Agenda afholder kursus i kommunikation d. 3. juni 2015 i Aarhus - Mange kommuner er i disse måneder i gang med at fastlægge, hvad der skal  stå i kommunens affaldsplaner. Hvis planerne skal virke, kræver det, at borgerne og virksomhederne tager deres del af skraldet.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.