Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Bygge- og anlægsaffald (UDSOLGT)

Bygge- og anlægsaffald (UDSOLGT)

Da der har været meget stor efterspørgsel på DAKOFAs kursus om bygge- og anlægsaffald med fokus på kommunernes opgaver, har vi nu fundet to nye datoer for afholdelse af kurset.

Den 23. februar afholdes et kursus, Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle

Den 25. februar 2015 afholdes kurset i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge 31, København V. OBS nyt starttidspunkt 8.30

Udsolgt

Kurset er nu udsolgt og der er lukket for tilmelding.

Se siden for kurset 23. februar i Vejle, her, hvor tilmelding er mulig.

Målgruppe:
Dette kursus retter sig mod alle i såvel kommuner som i kommunale forsynings-/affaldsselskaber, der til daglig varetager opgaver i forbindelse med anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, miljøscreening og –kortlægning samt kontrol og tilsyn.

Formål:
Deltagere på kurset vil få et godt overblik over de administrative styringsmidler og lovgivningsmæssige rammer for bygge- og anlægsaffald samt et kendskab til de juridiske håndtag, der kan gøres brug af i forhold til at træffe afgørelser, som er både teknisk og juridisk holdbare.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at stille de relevante spørgsmål til bygherre, rådgivere og entreprenører om udsortering af problematiske stoffer og materialer, og om kildesortering ved selektiv nedrivning med henblik på størst mulig genanvendelse.

Deltagerne vil endvidere opnå en generel forståelse af, at en målrettet indsats inden og under nedrivning er en forudsætning for kvalitet i genanvendelse af ressourcer fra bygge- og anlægsaffald.

Kurset vil gennem eksempler stille skarpt på nogle af de forhold, der erfaringsmæssigt rummer de største udfordringer.

Undervisere:
Henriette Soja, Horten
Niels Trap, Golder Associates
Erik K. Lauritzen, Lauritzen Advising

Koordinatorer:
Jette Bjerre Hansen, DAKOFA
Grace Nørgaard, DAKOFA

Kurset vil blive gennemført med minimum 18 deltagere og maksimum 30 deltagere.