Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny håndbog om monitering af gasemissioner fra deponeringsanlæg

09. februar 2015
Ny håndbog om monitering af gasemissioner fra deponeringsanlæg

Miljøstyrelsen har udgivet en ny håndbog om monitering af gasemissioner fra danske deponeringsanlæg. Håndbogen skal hjælpe anlægsejere og myndigheder til at vælge de bedste metoder til at forhindre gasemissioner fra anlæggene og til at opstille velegnede moniteringsprogrammer.

Der er i deponeringsbekendtgørelsen krav om, at den dannede gas i deponeret affald hånderes (BEK 1049: 2013 bilag 1 stk. 11 og bilag 2 stk 8), men der gives ingen specifikation af hvor og hvordan gasemissionerne skal bestemmes. Håndbogen skal derfor ses som en hjælp til kunne træffe beslutning om tiltag til overholdelse af bekendtgørelsens krav.

I håndbogen gives en oversigt over alternative teknologier, der kan anvendes til at forhindre gasemissioner fra deponeringsanlæggene. Danske og udenlandske erfaringer med monitering af gasemissioner fra deponeringsanlæg opsummeres. Der findes i dag flere metoder til at bestemme gasemissioner, men der er ikke én anerkendt metode, som anbefales anvendt. Dertil kommer, at kun få af metoderne er kommercielt tilgængelige. Dette giver nogle udfordringer for anlægsejerne i forbindelse med gasmonitering og dokumentation af effektiviteten af de tiltag, der er etableret for at reducere emissionerne. Håndbogen indeholder en oversigt over metodernes anvendelse samt en kort beskrivelse af fordele og ulemper.  

Håndbogen afsluttes med en opstilling af principper for at fastsætte et kriterium for, hvornår monitering af gasemissioner kan ophører. Der lægges op til, at myndighederne tager beslutning om at fastsætte egentlige og dokumenterbare stopkriterier for gasmoniteringen på afsluttede deponeringsanlæg.

Håndbogen kan hentes her

Deponeringsbekendtgørelsen kan ses her

Læs mere om

Deponering
Del denne side