Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen modtager input til evt. ændringer af affaldsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelser - frist 28. februar 2015

13. februar 2015

Miljøstyrelsen skal i gang med at se på, om affaldsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelser skal revideres. De modtager gerne input og (begrundede) ændringsforslag til dette indledende arbejde

På det seneste møde i DAKOFAs netværk for affaldsjura, oplyste Miljøstyrelsen, at de skal til at arbejde med eventuelle ændringer af affaldsbekendtgørelsen og tilhørende bekendtgørelser. Dette arbejde må forventes at danne grundlag for en senere offentlig høring af evt. ændringsforslag fra styrelsen/ministeren til de omfattede bekendtgørelser.

I forbindelse med det indledende arbejde modtager styrelsen således gerne input og evt. (begrundede) ændringsforslag til følgende bekendtgørelser: 

  • Bekendtgørelse om affald (nr. 1309/2012, senere ændret i bek. nr. 422/2014 og nr. 1331/2014 om Private tilbagetagningsordninger).
  • Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, nr. 1305/2012 (senere ændret i bek. nr. 1333/2014)
  • Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, nr. 1306/2012.
  • Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis, nr. 1326/2014.

Denne åbne forespørgsel fra styrelsen om input vedrører forslag til tekniske og/eller juridiske præciseringer, hvor en klarere formulering ville kunne fjerne evt. fortolkningstvivl.

Eventuelle input sendes senest 28. februar 2015 til Miljøstyrelsen, Jord & affald, Niels Bukholt, hvis e-mail adresse kan findes, indsat i tom Outlook e-mail, på dette link her