Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Oversigt over kommunale affaldsnetværk og ideer til indendørs sorteringsløsninger

03. februar 2015
Oversigt over kommunale affaldsnetværk og ideer til indendørs sorteringsløsninger

Mangler du et affaldsnetværk eller inspiration til affaldssortering i køkkenet, så kig her. Miljøstyrelsen har lagt en oversigt over affaldsnetværk inden for organisationer, affaldsselskaber, regioner samt temanetværk på hjemmesiden. Samtidig er der også blevet lagt et inspirationskatalog op, som viser forskellige løsninger til, hvordan man kan indrette sin indendørs affaldssortering.

Oversigt over kommunale affaldsnetværk
Med oversigten over netværk på affaldsområdet i hånden kan man finde allerede etablerede netværk, kontakte netværk, opbygge nye som evt. mangler osv.

Find oversigten på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Inspiration til indendørs affaldssorteringssystemer
En række forskellige indendørs sorteringsløsninger er i løbet af efteråret 2014 blevet afprøvet i Albertslund. Løsningerne er blevet afprøvet i forskellige boligtyper og omfatter sortering af syv affaldsfraktioner (madaffald, plast, metal, pap og karton, papir, glas og restaffald).

På Miljøstyrelsen hjemmeside kan man få adgang til en sorteringsvejledning, hvervningsplakat samt forskellige inspirationsfoldere fra de forskellige testområder som samler op på de erfaringer der er blevet høstet i afprøvningsperioden.

Find inspirationsmaterialet på Miljøstyrelsens hjemmeside her


Læs mere i vidensbanken

Kommunikation
Del denne side