Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II offentliggøres 4. februar

03. februar 2015

Miljøministeren offentliggør regeringens nye Strategi for affaldsforebyggelse på pressemøde onsdag den 4. februar 2015 kl. 12 på restaurant Rub & Stub i København K.

Så blev den færdig og klar til offentliggørelse  og høring. I morgen eftermiddag ved vi, hvad miljøminister Kirsten Brosbøl har med i høringsudgaven af Danmarks affaldsforebyggelsesprogram, som skal udarbejdes hvert 6. år ifølge affaldsdirektivets artikel 29. Det er første gang, at vi får et national program for affaldsforebyggelse.

Miljøministeren kalder affaldsforebyggelsesprogrammet for "Strategi for affaldsforebyggelse: Danmark uden affald II" og initiativerne i strategien skal gøre danske forbrugere og virksomheder mere ressourceeffektive. Der deltager også nogle ressourceambassadører på pressemødet i morgen onsdag kl. 12, hvor flere vil fortælle om, hvordan de arbejder med at få mindre spild og højere ressourceeffektivitet. Ressourceambassadørerne er:
Vigga Svensson, stifter af Vigga.us
Jonas Engberg, sustainability manager hos IKEA Danmark
Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen  Stop Spild af Mad
Signe Frese, ansvarlighedschef Coop
Frank Erichsen, ”Bonderøven”
Signe Wenneberg, bæredygtighedsaktivist & strategisk formidler

Affaldsdirektivet stiller en række krav i artikel 29 til de nationale affaldsforebyggelsesplaner. Der er bl.a. krav om, at den nationale plan skal indeholde affaldsforebyggelsesmål, skal beskrive eksisterende forebyggelsesforanstaltninger samt evaluere deres hensigtsmæssighed. Sigtet med sådanne mål og foranstaltninger er at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og miljøbelastning fra affaldsproduktion.

Hvert land fastlægger relevante specifikke kvalitative eller kvantitative benchmarks for affaldsforebyggelsesforanstaltninger, der vedtages for at overvåge og vurdere resultaterne af foranstaltningerne, og kan fastlægge specifikke kvalitative eller kvantitative mål og indikatorer. På EU plan er der er indtil videre ikke vedtaget indikatorer for affaldsforebyggelsesforanstaltninger, som affaldsdirektivet giver mulighed for.

Miljøministeriets nyhed om pressemødet kan findes her

En kort gennemgang fra juni 2014 af nogle andre EU-landes affaldsforebyggelsesplaner kan findes her