Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Bygge- og anlægsaffald - nu med udkast til PCB grænseværdi

Bygge- og anlægsaffald - nu med udkast til PCB grænseværdi

Ventetiden er forbi – Miljøstyrelsen har netop sendt et forslag til en grænseværdi for PCB i byggeaffald i høring, og på DAKOFAs konference om bygge- og anlægsaffald, som holdes på tirsdag d. 12 maj, får vi en præsentation og de første reaktioner på forslaget.

Affald fra bygge- og anlægsbranchen udgør op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark. Der har derfor de seneste år været stort fokus på at sikre, at vi genbruger og genanvender ressourcerne i affaldsstrømmen bedst muligt, og at dette sker under den nødvendige hensyntagen til miljøet. 

Konferencen vil fokusere på genanvendelse og genbrug af byggematerialer i et byggepolitisk perspektiv. Der vil være præsentationer af eksisterende og kommende projekter inden for ressourceplanlægning og selektiv nedrivning. Ydermere vil der blive givet en status for ressourcestrategiens initiativer, herunder nyt udkast til PCB-grænseværdien, som netop er sendt i høringen, og projektet om bedre genanvendelse af beton, som netop er offentliggjort samt for projektet vedr. metoder for undersøgelse af farlige stoffer. 

Endelig vil der i sidste session blive set på håndtering af bygge-og anlægsaffaldet på genbrugspladserne, herunder mulighederne for at udtage flere fraktioner til genbrug.  

Hvornår

12. maj 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København v

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.850,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.650,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
29. april 2015
Se deltagere
Del denne side