Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Deponierne kan gemme på efterregninger i millionklassen

16. februar 2015
Deponierne kan gemme på efterregninger i millionklassen

Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling af deponierne, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden efterbehandlingen kan afsluttes. Hos Odense Renovation har man beregnet, at der vil mangle hhv. 23 mio kr. og 65 mio kr. i kassen til efterbehandling af blot én etape, hvis efterbehandlingen først kan afsluttes efter 50 eller 100 år og ikke som antaget efter 30 år.

Den 5. marts kl. 9.30 - 13.30 holder DAKOFA et seminar om de økonomiske udfordringer, der er knyttet til deponering af affald, og som vi indtil nu ikke rigtig har talt om. Seminaret holdes i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V. Programmet for arrangementet finder du her på DAKOFAs hjemmeside, hvor tilmelding også kan ske.

Når affald afhændes til deponering betaler affaldsproducenten en deponeringstakst for at komme af med affaldet. Størrelsen på deponeringstaksten fastlægges, idet både afgifter, driftsomkostninger og omkostninger til nedlukning og efterbehandling (sikkerhedsstillelse) indregnes i beløbet. Dette sker i overensstemmelse med ”forureneren betaler-princippet”. De penge, der kommer ind, når affald modtages til deponering, skal således sikre, at der er penge nok til at tage hånd om deponiet, indtil det kan overgå til passiv drift. Men der er store usikkerheder forbundet med at finde den rette størrelse af især sikkerhedsstillelsen. I dag beregnes sikkerhedsstillelsens størrelse som regel på baggrund af en antagelse om 30 års efterbehandlingsbehov.

Meget tyder imidlertid på, at efterbehandlingsperioden for de fleste deponeringsanlæg kan få en varighed, som rækker væsentligt ud over de 30 år. Men hvad gør man så efter de 30 år, når kassen er tom? Hvordan skal vi sikre, at der om 30 år ”er penge nok” til at tage hånd om deponierne, indtil de kan overgå til passiv drift? Hvad betyder de lave renter? Hvad gør man, hvis vi ikke har sparet nok op til de 30 år?

Læs mere om

Deponering
Del denne side