Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Se hvilke indsamlingsordninger de enkelte kommuner har - ny oversigt fra MIljøstyrelsen

02. februar 2015
Se hvilke indsamlingsordninger de enkelte kommuner har - ny oversigt fra MIljøstyrelsen

I en helt ny kortlægning er kommunernes indsamlingsordninger blevet beskrevet. Det fremgår bl.a. af kortlægningen, hvilke affaldsfraktioner de enkelte kommuner indsamler og hvilken indsamlingsmetode der benyttes.

Selve kortlægningen består af en kommunematrix og en vejledning til matrixen. Matrixen indeholder en oversigt over affaldsfraktionerne organisk affald, papir, pap, glas, emballageaffald af plast og metal samt for dagrenovation og storskrald.

Ordningerne er opdelt i haveboliger og etageboliger. Endvidere kan man se, hvor ofte afhentningen af dagrenovationen sker og hvis der indsamles organisk dagrenovation separat er afhentningshyppigheden også angivet. 

Der skelnes mellem hente- og bringeordninger. For henteordninger kan man se om der er tale om beholderafhentning eller ej.

Særlige ordninger i landzone og sommerhusområder fremgår også af matrixen.

Se den nye kortlægning af kommunernes indsamlingsordninger her.