Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Arrangement: Dialogmøde: Affaldssorteringsanlæg i Nordjylland - revideret program

Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Nordjylland til et fælles dialogmøde den 25. marts 2015 kl. 9 - 16 i Regionshuset, Aalborg Ø. Se revideret program for dagen.

Mødet forventes at have interesse for kommuner og affaldsselskaberne samt virksomheder, som leverer udstyr og know-how til affaldssorteringsanlæg. Der vil blive givet forskellige oplæg til baggrund og inspiration samt arrangeres gruppediskussion med mulighed for matchmaking mellem aktørerne. Oplæggene vil bl.a. omhandle rammebetingelserne for sorteringsanlæg, orientering om RenoNord og  Aalborg kommune med fleres nystartede forundersøgelse om et muligt anlæg samt seneste nyt om automatisk sortering.

Deltagelse i dialogmødet er gratis efter først til mølle princippet med og tilmeldingsfrist mandag den 23. marts 2015. Der kan max. deltagere 65 personer til dialogmødet i Aalborg, og partnerskabet forbeholder sig ret til at begrænse antal deltagerere til 1-2 personer pr. aktør.

Et revideret programmet for dialogmødet findes til højre på denne side (pdf-fil til download).

DAKOFA’s nyhed om det afholdte dialogmødet i januar om sorteringsanlæg i Østdanmark og oplæggene fra mødet kan findes her

Miljøstyrelsens information of partnerskabet og forskellige rapporter om emnet på styrelsens hjemmeside kan findes her

 

 

Hvornår

25. marts 2015
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Regionsrådets mødesal - Regionshuset - Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 309220 Aalborg Ø

Deltagergebyr

Pris medlemmer:
DKK 0,00
Pris ikke medlememr
DKK 0,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
23. marts 2015
Se deltagere
Del denne side