Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 7-8

 


Nyheder

Nyhed: EU-affaldsdirektiverne nu offentliggjort i udkast

Nyhed: Madaffald i det store perspektiv - hvad sker der?

Nyhed: Norden er seks skridt tættere på en bæredygtig værdikæde inden for mode og tekstiler

Nyhed: Cirkulær økonomi i EU - hvad gør vi nu?

Nyhed: Landfill mining af deponeret blandet affald

Nyhed: Helsingoranerne skal kildesortere madaffaldet

Nyhed: Nu kan bleen genanvendes!

Nyhed: Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er nu offentliggjort

Nyhed: Øget indsamling af brugte tekstiler giver gevinst for både miljø og økonomi!

Nyhed: Nu skal det være lettere at få tilskud fra EU's LIFE-midler

Nyhed: Udvinding af fosfor fra renseanlæg i Europa

Nyhed: Mulighed for at foreslå et initiativ til den nationale plasthandlingsplan, frist d. 28. februar 2018
Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.