Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er nu offentliggjort

20. februar 2018
Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er nu offentliggjort

Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er nu offentliggjort. Rapporten er den tredje årsrapport fra Miljøstrategisk årsmøde, og indeholder dels et kapitel om cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv og dels et kapitel om infrastruktur, ejerskab og demokrati.

Miljøstrategisk årsmøde blev afholdt første gang i 2015, og har siden været en årlig tilbagevendende begivenhed. DAKOFA deltog i 2017, hvor temaerne var "cirkulær økonomi fra et borger- og forbrugerperspektiv" samt et kritisk perspektiv på privatisering og udlicitering af samfundets infrastruktur med temaet "infrastruktur, ejerskab og demokrati".

Klik her for at læse opsamlingen fra årsmødet i en tidligere DAKOFA nyhed

Formålet med Miljøstrategisk årsmøde er at skabe et forum, hvor organisationer, foreninger, virksomheder og vidensinstitutioner på tværs af fagligheder og kompetencer kan sikre en fremadrettet diskussion og læring om den bæredygtige omstilling i Danmark.

Find Miljøstrategisk årsrapport her

Læs mere om Miljøstrategisk årsmøde på www.miljostrategisk.dk

Læs også Michael Søgaard Jensens blogindlæg på Ingeniøren.dk om "fem anbefalinger der kan fremme cirkulær økonomi", som er en opsamling på temaet om cirkulær økonomi fra Miljøstrategisk Årsrapport 2017.
Michael Søgaard Jørgensen er Lektor på Aalborg Universitet, København og en af arrangørerne bag Miljøstrategisk Årsmøde. 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.