Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nu kan bleen genanvendes!

21. februar 2018
Nu kan bleen genanvendes!
bleer
Ny teknologi gør, at en af de "umulige" fraktioner nu kan genanvendes.

Verdens første anlæg til at genanvende alle materialer fra engangsbleer og andre absorberende produkter er åbnet i Italien.

Potentiale for genanvendelse af mange millioner tons affald
Dermed er der nu mulighed for fuld genanvendelse af en af de fraktioner, der traditionelt er gået til forbrænding eller, som i Italien, deponi, eller i bedste fald delvis genanvendelse.

Teknologien åbner nye muligheder for genanvendesesvirksomheder over hele verden. Alene i Europa vurderes det, at der deponeres eller forbrændes op til 8,5 millioner tons engangsbleer og andre absorberende produkter om året. På verdensplan op til 30 millioner tons. Der er dermed basis for, at enorme mængder af sekundære råmaterialer kan genanvendes og indgå i nye cirkulære kredsløb. 

Anlægget som separerer affaldet i tre sekundære råmaterialer: Plast, cellulose og super absorberende polymerer, er resultatet af 10 års udviklingsarbejde i samarbejde mellem industri og indsamlere. 

Ved fuld kapacitet kan anlægget behandle 10.000 tons/år, og 100 % af de oprindelige materialer bliver genanvendt. Det estimeres, at der dermed genanvendes 1.500 tons cellulose, 750 tons plast og 750 tons super absorberende polymerer, i alt 3.000 tons genanvendte materialer pr år. Den organiske del genanvendes dog endnu ikke...

Den nye italienske behandling vurderes årligt at spare 13 kubikmeter affald til deponi og udledningen af op til 3.000 tons CO2

 


Separat indsamling og behandling
Bleerne indsamles i en serparat strøm fra både husholdninger, hospitaler, børneinstitutioner og plejehjem svarende til 500.000 personer. 

Materialet hygiejniseres først ved hjælp af damp og mekaniske bevægelser i en autoklave. Herefter kommer den nye teknologi, der kan skille bleerne ad uden tab af materialer. Endelig separeres de tre genanvendelige materialer i NIR-scannere. 

Der indgår ikke kemiske processer eller forbrænding i den nye behandlingsmetode, hvilket adskiller den fra øvrige anlæg til genanvendelse af bleer og andre absorberende produkter. 

 

Økonomien og service hænger også sammen
Takket være høje indsamlingseffektiviteter, høje omkostninger ved deponering samt gode afsætningspriser for de raffinerede materialer vurderes behandlingsomkostningerne at falde med op til 35 %; også sammenlignet med forbrænding i Italien. Den separate indsamling ses desuden som en stor forbedring i servicen i en tid, hvor også Italien går mod længere indsamlingsintervaller for restaffald. 

Næste skridt på det italienske anlæg er at skabe et marked for de oparbejdede super absorberende polymerer samt at udvide med et anlæg til raffinering af den celluloseholdige del, så denne kan oparbejdes til biopolymerer og gødningsprodukter.

Den oprindelige italienske artikel fra Renewable Matter kan læses her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.