Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Smart brug af data - kan vi optimere på affaldshåndteringen?

Smart brug af data - kan vi optimere på affaldshåndteringen?
DAKOFA afholder konference om Smart brug af data Onsdag d. 28. februar, kl. 09.00-16.00 i B!NGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Digitalisering af samfundet og fokus på ”smarte” løsninger er ikke et nyt fænomen. Også i affaldssektoren har man i de senere år inkorporeret digitale løsninger for at optimere bl.a. ruteplanlægning og tømninger. De intelligente affaldsløsninger betyder også nye og store mængder data, som kan anvendes til at optimere arbejdsgange og processer. Men hvor stort er optimeringspotentialet i en ”Smart City/Big Data” kontekst, og hvor stor en andel af potentialet udnyttes allerede i dag?

Konferencen vil præsentere et overblik over, hvordan kommunerne allerede i dag udnytter mulighederne med data. Konkrete erfaringer vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at gå en tur på markedspladsen for leverandører af smarte systemer. Endvidere vil der blive set på fremtidens muligheder og udfordringer, herunder hvad man skal være opmærksom på rent juridisk, når man kaster sig ud i en fuldt udrullet ”Smart City/Big Data” løsning.

Der er allerede gjort mange erfaringer og indsamlet mange data, men hvordan kan vi fremover bruge de tilgængelige data smartere? Kom og deltag, del dine erfaringer og se på fremtidens muligheder.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Hvad er status?

Hvilke potentialer er endnu ikke høstet?

9:40-10:05
Hvad siger reglerne og hvad skal man være opmærksom på?
Charlotte Kunkel, HORTEN
Charlotte Kunkel
HORTEN
10:05-10:30
Hvad er en Smart-City og hvilken rolle spiller data om affald?
Henrik Stener Pedersen, Rambøll
Henrik Stener Pedersen
Rambøll
10:30-10:55
Det smarte affaldssystem – Hvad er status?
Mathias Vang Vestergaard
Mathias Vang Vestergaard
10:55-11:15
Kaffepause

Session 2: Hvilke data har vi?

Hvordan anvendes den?

11:15-11:40
Kommunale erfaringer efter mangeårigt arbejde med data
Uffe Holm Meyer, Ikast-Brande Kommune
Uffe Holm Meyer
Uffe Holm Meyer
Ikast-Brande Kommune
Uffes opgavefeltet hos Ikast-Brande Kommune spænder tværfagligt bredt over det kommunale affaldsområde fra udviklingsopgaver, IT, projektledelse, kommunikation, service, affaldsplanlægning, administration og daglig drift. Uffe har mange års erfaring fra kommuner, affaldsselskab og forsyningsselskab, og er superbruger på Smart City/data på affaldsområdet, herunder udnyttelse af affaldsdata på WebGis.
11:40-12:05
Erfaring med indførsel og drift af fyldemeldersystemer på molokker
Per Sørensen, RenoVest
Per Sørensen
Per Sørensen
RenoVest
Per er kørselschef for de 24 chauffører hos RenoVest, som står for indsamlingen af dagrenovation, storskrald, røde miljøkasser, papir, pap, glas, hård plast og metal i Vesthimmerlands Kommune.

Session 3: Hvordan kan vi bruge data endnu smartere i fremtiden?

Skal vi have mere data? Og hvilke data skal det så være?

12:05-12:30
Erfaringer med opbygning og brug af Smart City-netværk
Carsten Forsvang, SEAS-NVE
Carsten Forsvang
SEAS-NVE
12:30-13:30
Frokost
13:30-14:55
Markedspladsen for leverandører med kaffepause og networking

Som optakt til markedsplads og kaffepause leverer seks leverandører speed-præsentationer af deres løsninger.

  • AMCS
  • JOCA
  • Logimatic
  • Nordsense
  • SWECO
  • Waste Control
14:55-15:25
Hvad er næste skridt og hvad findes der af løsninger?
Anders Krøjmand Humle, SWECO
Anders Krøjmand Humle
SWECO
Anders er Team Manager for Sweco’s Waste Management Team, der udvikler og drifter IT-løsninger til affaldsbranchen. Anders har arbejdet med IT løsninger til affaldsbranchen siden 2004 og er ansvarlig for systemerne RenoWeb, RenoTrack, JordWeb og bygningsaffald.dk med tilhørende porteføljeprodukter.
15:25-15:50
Hvad er fremtidsmulighederne med Smart City og hvordan kan det bruges optimalt i affaldshåndteringen?
Jesper Bøttcher, Gate 21
Jesper Bøttcher
Jesper Bøttcher
Gate 21
Jesper er Senior Projektleder i Gate 21s team for Cirkulær Økonomi og ressourcer. Teamet iværksætter og faciliterer nye samarbejder mellem virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner, og bidrager dermed til at at understøtte den cirkulære omstilling i samfundet. Hos Gate 21 arbejder Jesper med projektudvikling og projektledelse indenfor cirkulær økonomi og smart city. Jesper har mere end 10 års erfaring som projektleder og rådgiver indenfor affalds- og ressourceområdet, med fokus på opgaveløsning hos især kommuner og affaldsselskaber.
15:50-16:00
Afslutning

  

Hvornår

28. februar 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGs konferencelokale
Vesterbrogade 149, st1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. februar 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.