Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 37-38

DAKOFA: Nyhedsbrev uge 37-38
 

Nyheder:

Mød DAKOFA d. 2. og 3. nov. på Building Green messen i Forum (26-09-2016)
Igen i år deltager DAKOFA på årets Building Green messe i Forum, som finder sted d. 2. og 3. november 2016. Med en VIP session (workshop) og en stand på dette års messe ønsker vi at fortsætte den konstruktive dialog med byggeriets øvrige parter om mere og bedre genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet. Kom og vær med - hjælp os med at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet i byggeriets verden.
Læs mere her


Kaskade brug af træ i EU (23-09-2016)
Rapport fra Kommissionen ser på status, muligheder og begrænsninger i kaskade brug af træ i EU. Regionale forskelle er væsentlige, og der savnes bedre kvantitative markedsdata for slutbrugen af træ.
Læs mere her


Den første nordiske fosforkonference “Phosphorus a limited resource - Closing the Loop” i Malmø den 27.-28. oktober 2016 (23-09-2016)
Fosfor er et uerstatteligt næringsstof, som vi ikke kan leve foruden. Det er en knap og ikke-fornybar ressource, som i dag spildes i store mængder af fra gulv til bord til jord. Fosfor kan recirkuleres og genanvendes. En bedre udnyttelse af fosfor er et centralt punkt i den cirkulære økonomi – men hvordan?
Læs mere her


Høring: Udkast til ny dæk-bekendtgørelse med større ændringer (22-09-2016)
Flere metoder til genanvendelse, grænseværdier for indhold af PAH og phtalater samt forenklede gebyr- og tilskudsregler i udkastet. Frist for høringssvar 26. oktober.
Læs mere her


Vejle sorterer som aldrig før (21-09-2016)
Vejle rullede den 4. april i år nye affaldsordninger ud i kommunen og siden er genanvendelsesprocenten kun steget.
Læs mere her


ISWA erklærer krig mod de ukontrollerede lossepladser (21-09-2016)
En ny køreplan for at lukke verdens ukontrollerede lossepladser skal forbedre liv og sundhed for millioner af mennesker, reducere de globale drivhusgasudledninger og bremse affaldsmængderne i verdenshavene.
Læs mere her


Nyt om CØ-pakken (20-09-2016)
Der er nyt på tapetet om opgørelsesmetoder, når CØ-pakken bliver præsenteret på DAKOFAs Årskonference 2016.
Læs mere her


"Det handler om mennesker - ikke affald!" (19-09-2016)
ISWA’s nye præsident blæser til kamp for bedre udnyttelse af materialer og affaldsminimering og kæder det sammen med de sociale dimensioner i verdenssamfundet.
Læs mere her


Miljøstyrelsen åbner pulje til landets kommuner for at øge genanvendelsen af affald fra husholdninger (16-09-2016)
Miljøstyrelsen åbner nu "kommunepuljen" for sidste gang. Der er ansøgningsfrist d. 1. november 2016, kl. 16.
Læs mere her


Glasfiberaffald kan nu genanvendes (16-09-2016)
Produktionsspild og udtjente vindmøllevinger kan nu indgå i cementproduktion og dermed spare jomfrueligt sand og brændstof.
Læs mere her


Store ændringer af affaldssektoren i ny forsyningsstrategi (15-09-2016)
Regeringens udspil til en strategi på forsyningsområdet indeholder væsentlige regulatoriske ændringer for såvel forbrændings- som indsamlings- og genanvendelsesaktiviteter. Konkurrenceudsættelse, national ensretning og gebyrophævelse er nogle af de foreslåede ændringer i bestræbelserne på at bidrage til den cirkulære økonomi.
Læs mere her


Ny anbefaling til ensretning af indsamlingen af det engelske husholdningsaffald (14-09-2016)
Den engelske organisation WRAP har netop udgivet en anbefaling til, hvordan man mener, at briterne i fremtiden kan ensrette sorteringen af husholdningsaffaldet.
Læs mere her


Arrangementer:

DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Kick-off konference: Kan danske affalds- og ressourceløsninger blive et nyt eksporteventyr? – Er vi stærkere sammen? (05-10-2016)
Miljøstyrelsen afholder i samarbejde med DAKOFA en kick-off konference "Kan danske affalds- og ressourceløsninger blive et nyt eksporteventyr? – Er vi stærkere sammen?". Konferencen afholdes den 5. oktober 2016 kl. 09.00-15.15 i B!NGS’ konferencesal, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Phosphorus a Limted Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL I (01+02-11-2016)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage; den 1.-2. november i Aarhus og den 7.-8. december i København 2016. Max 30 deltagere. OBS: husk at tilmelde dig begge moduler. Tilmelding til enkeltmoduler er dog også mulig. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.