Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Glasfiberaffald kan nu genanvendes

16. september 2016
Glasfiberaffald kan nu genanvendes

Produktionsspild og udtjente vindmøllevinger kan nu indgå i cementproduktion og dermed spare jomfrueligt sand og brændstof.

I samarbejde med Holcim har Fibreglass Recycling Europe udviklet en teknik, hvor produktionsrester og udtjente produkter af glasfiber genanvendes i cementproduktionen hos Holcim i Lägerdorf. Her anvendes en løsning, hvor glasfibrene erstatter sand i den kemiske formel, der udgør slutproduktet.

Stort set al glasfiber kan genanvendes, men der er krav til renhed af produktet, som gør visse emner mere velegnede end andre. F.eks. er følgende særdeles velegnede: Udtjente vindmøllevinger, tankanlæg, rør samt bygningsdele såsom tag og vinduer. Endvidere produktionsaffald såsom fraskær, kasserede elementer og slibestøv.

For at optimere logistikken mest muligt anbefales luftholdige emner, såsom rør og beholdere, neddelt inden transport. Store elementer som vindmøllevinger kan parteres direkte på pladsen med en specialdesignet sav, hvorved særtransport undgås. Materialet leveres herefter til ét centralt behandlingsanlæg i Bremen.

Hos Holcim blæses det neddelte og blandede produkt ind i ovnen. Energien fra bindemidlet i glasfiberen og de øvrige restprodukter nyttiggøres i varmeproduktionen. For at fremstille cement er temperaturer op mod 2000 grader nødvendige, hvorfor energiforbruget er meget stort.

Det ellers ikke brændbare glasfiber nedbrydes ved de høje temperaturer, og indgår som en bestanddel i de cementklinker, der efterfølgende formales og afsættes som cement. Såfremt glasfiberen ikke var blevet indført i ovnen, havde behovet for tilførsel af sand været større, så glasfiberaffaldet erstatter jomfrueligt sand i produktionen af cement hos Holcim i Lägerdorf.

Du kan læse mere om teknologien, som repræsenteres ved WasteTrade Denmark, ved at trykke her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side