Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 24-26

Denne udsendelse af DAKOFAs nyhedsbrev er den sidste inden sommerferien. DAKOFA vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer og andre brugere af vores hjemmeside mv. en rigtig god sommer!


DAKOFA: Nyhedsbrev uge 24-26
 

Nyheder:

Bliv opdateret på gældende ret – kursus i affaldsjura i november og december (28-06-2016)
DAKOFA udbyder i efteråret 2016 endnu engang et kursus i affaldsjura. Kurset arrangeres i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Kurset består af 2 moduler på hver 2 dage. Modulerne afholdes 1.-2. november i Aarhus og 7.-8. december i København.
Læs mere her


1,6 mia. euro ligger gemt i Nordens elektronikaffald (28-06-2016)
En ny rapport fra nordisk ministerråd indikerer at øget genanvendelse af kritiske metaller fra WEEE kan medføre besparelser på op mod 500.000 tons CO2-eq om året i perioden 2015-2020 samt økonomiske gevinster på 1,6 mia. euro.
Læs mere her


Ny revideret hvidbog om biogødning fra BGORJ (27-06-2016)
3. udgave af "Videnssyntese og factsheets om genanvendelse af biogødning (spildevandsslam) og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål" eller slet og ret Hvidbogen kan nu findes på Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål (BGORJ) hjemmeside.
Læs mere her


"Tommelfingerregler" for bygge- og anlægsaffald som farligt affald (27-06-2016)
Hvornår er det relevant at benytte miljøfarekriteriet til klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald, og er ”gennemsnitsprøver” fortynding? Det var nogle af de spørgsmål, der blev rejst og diskuteret, da DAKOFA ad to omgange med i alt 90 deltagere afholdt seminar om klassificering af bygge- og anlægsaffald som farligt affald. Svarerne på spørgsmålene findes desværre ikke direkte i regelsættet men kræver ofte konkrete vurderinger.
Læs mere her


Servicepartnerskaber ved indsamling af husholdningsaffald (24-06-2016)
En ny rapport fra KL videregiver erfaringer med servicepartnerskaber fra Renosyd, Favrskov Forsyning og Hjørring kommune. Et nuanceret billede af muligheder og udfordringer beskrives.
Læs mere her


Der kan nu søges midler til etablering af biocover på deponeringsanlæg (24-06-2016)
Den 23. juni - dagen efter DAKOFA havde afholdt et seminar om klimaforbedringer ved etablering af biocover – åbnede Miljøstyrelsens biocoverordning for ansøgninger om tilskud til etablering af biocoverløsninger på deponeringsanlæg og lossepladser. Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler frem mod 2020.
Læs mere her


Nyt vejkort til cirkulær økonomi i Norge (23-06-2016)
Avfall Norge har i samarbejde med Norsk Gjenvinning og VESAR affaldsselskab kommet med nye anbefalinger til virksomheder og offentlige myndigheder, som kan være med til at fremme den cirkulære økonomi.
Læs mere her


Væsentligt uudnyttet potentiale for genanvende af glas fra bygge- og anlægssektoren (23-06-2016)
Et nyt studie fastlægger mængderne af brugt glas fra bygge- og anlægsbranchen i hele EU-28. Studiet peger på væsentlige mængder i alle medlemsstater, også i Danmark, som i øjeblikket ikke i betydeligt omfang indsamles til genanvendelse. Miljøpotentialet er stort, mens der er mere tvivl om de økonomiske incitamenter.
Læs mere her


Ny kortlægning af elektronikaffaldets veje (21-06-2016)
Det har længe været et ubesvaret spørgsmål, hvorfor vi ikke kan genfinde de markedsførte mængder af elektronik i affaldsstrømmen. Ifølge statistikken fra DPA-system blev kun 50% af elektronikaffaldet indsamlet i 2014*. I en ny kortlægning, som er gennemført under Miljøstyrelsens partnerskab for indsamling af elektronikaffald, gives et konkret bud på elektronikaffaldets veje - både de officielle strømme og de såkaldte skyggestrømme. Størrelsen af strømmene er estimeret.
Læs mere her


EU’s miljøministre godkender Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi (21-06-2016)
Mandag eftermiddag blev de europæiske miljøministre enige om at støtte op om Kommissionens udkast til en fælles europæisk handlingsplan for cirkulær økonomi. EU er således rykket ét skridt nærmere den cirkulære økonomi.
Læs mere her


Cirkulær økonomi i byggeriet (21-06-2016)
I en ny bog ”Building a Circular Future” udfordres og gentænkes måden, som den stærkt ressourceforbrugende bygge- og anlægsbranche anvender og genanvender ressourcer på. Målet er at inspirere aktører i byggebranchen til nytænkning af design og konstruktion af fremtidens bygninger, så værdifulde råstoffer og ressourcer genanvendes og kan indgå i den cirkulære økonomi.
Læs mere her


Arrangementer:

Studietur til Oslo-området: Langøya deponi, RoAF sorteringsanlæg og Romerike biogasanlæg (24+25-08.16)
DAKOFA arrangerer en studietur 24.-25. august 2016 til Oslo-området, som kan fremvise ledende løsninger for håndtering af flere forskellige affaldstyper. Norske eksperter fra de involverede virksomheder og kommuner orienterer og viser rundt på besigtigelsesstederne.
Læs mere her


Udbud af indsamlingsordninger – Kan vi optimere på service, kvalitet og pris? (31-08-2016)
DAKOFA afholder konference d. 31. august 2016, kl. 9.00-16.00 på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.
Læs mere her


Bygge- og anlægsaffald (01+02-09-2016)
DAKOFA afholder kursus om bygge- og anlægsaffald d. 1.-2. september 2016. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Information om kurset kan fås ved henvendelse til jbh@dakofa.dk, hvor også forhåndstilmelding er mulig.

Kurset vil blive annonceret på DAKOFAs hjemmeside, snarest muligt, programmet er under udarbejdelse.


Klassificering af affald som farligt affald (15+16-09-2016)
DAKOFA afholder et kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Programmet for kurset kan ses under "materialer" her på siden.
Læs mere her


DAKOFAs Årskonference 2016 (29+30-09-2016)
DAKOFA afholder årskonferencen 2016, d. 29.-30. september 2016. Konferencen afholdes på Strand- og badehotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul I (06+07-10-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 6.-7. oktober 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Phosphorus a Limted Resource - Closing the Loop (27+28-10-2016)
DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, SE-215 32 Malmö, Sverige.
Læs mere her eller her på konference-hjemmesiden.


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul II (08+09-11-2016)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 8.-9. november 2016, dag 1- kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.