Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 48-49

Seminar: Kulegravning af Kommissionens udspil til cirkulær økonomipakke - indeholdende forslag til nye genanvendelsesmål (17-12-2015)
DAKOFA afholder seminar d. 17. december 2015, kl. 9.00 - 13.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V. På seminaret vil forslaget til ændringen af EU affaldslovgivningen blive fremlagt af bl.a. Miljøstyrelsen. Et detaljeret program er under udarbejdelse.

Det ændrede lovforslag om affald fastsætter klare mål for affaldsbegrænsning og lægger en ambitiøs og langsigtet kurs for affaldshåndtering og genanvendelse. For at sikre en effektiv gennemførelse ledsages forslagets nye affaldsreduktionsmål af konkrete foranstaltninger for at afhjælpe de praktiske hindringer og de uensartede situationer i medlemsstaterne.
Læs mere her


Nyheder:

Kommissionens nye udkast til affaldsdirektiv er ambitiøst og med omfattende ændringer (08-12-2015)
EU landene skal alle genanvende mere og beregning af målopfyldelse ensrettes. Der lægges op til mere brug af biprodukt- og End-of-Waste mulighederne. Øget fokus på genbrug og på økonomiske incitamenter er blandt nogle af de øvrige elementer.
Læs mere her


Det cirkulære emballagemål fra 2030 knap så ambitiøst i anden omgang (07-12-2015)
Kommissionen har fremlagt en ny pakke om cirkulær økonomi, hvor der bl.a. er konkrete mål for genanvendelse af emballageaffald, som skal indgå i et nyt revideret emballagedirektiv. Målene er dog knap så ambitiøse, som i den første pakke, men stadig væk skrappe nok til, at Danmark skal øge indsatsen fremover.
Læs mere her


Høring: EU-kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi og ændring af affaldsdirektiver (02-12-2015)
Miljøstyrelsen har sendt EU-kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi og ændring af flere affaldsdirektiver i høring. Høringsfrist er 5. januar 2016 kl. 12.00.
Læs mere her


EU-Kommissionens Cirkulær Økonomi-pakke nu offentliggjort! (02-12-2015)
Kommissionen offentliggjorde i dag kl. 12.00 en ny pakke om cirkulær økonomi for at lette Europas omstilling til en cirkulær økonomi, der vil styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser.
Læs mere her


Miljø- og fødevareministeren vil koble kemidagsordenen sammen med cirkulær økonomi (01-12-2015)
På Kemiens Dag 2015 fremhævede minister Eva Kjer Hansen fire krav inden for regulering af kemikalier som særligt vigtige. Blandt andet skal vi have udfaset flere problematiske stoffer, så forbrugerne er trygge ved produkterne, og så virksomhederne kan genanvende materialerne igen og igen.
Læs mere her


Gamle Mursten starter ny produktion - og laver OPP med AVV (01-12-2015)
Gennem de seneste 12 år har virksomheden Gamle Mursten opbygget et marked for genbrugsmursten og etableret produktioner i Svendborg og Hedehusene. Nu ønsker Gamle Mursten at etablere sig i Nordjylland, og det flugter med affaldsselskabet AVVs målsætninger om at fremme direkte genbrug og medvirke til at skabe arbejdspladser på særlige vilkår.
Læs mere her


Genanvendelsesmål i kommissionens kommende udkast til cirkulær økonomi pakke (30-11-2015)
EU kommissionens snarlige udkast til en ny cirkulær økonomi pakke forventes at indeholde en målsætning om 65 % genanvendelse af ”kommunalt affald” i 2030. Ny rapport fra CIWM viser forskellene mellem kommissionens fire nuværende beregningsmetoder for genanvendelse af husholdningsaffald.
Læs mere her


Ny vejledende udtalelse om håndtering af gipsaffald (30-11-2015)
Miljøstyrelsen har udsendt en vejledende udtalelse om håndtering af gipsaffald fra byggeri, nedrivning og renovering af bygninger. Formålet med udtalelsen er at præcisere, hvordan Miljøstyrelsen anbefaler gipsaffald håndteret. Udtalelsen er af vejledende karakter.
Læs mere her


Små lejligheder kildesorterer effektivt i forsøg på Frederiksberg (24-11-2015)
Selv i små køkkener kan der opnås en meget høj udsortering af genanvendeligt affald. Det er en af konklusionerne fra et forsøg på Frederiksberg, hvor nogle motiverede borgerne fik hjælp med de indendørs sorteringsmuligheder og fulgte en enkel sorteringsvejledning.
Læs mere her


Arrangementer:

Indsamling og sortering i etageejendomme og rækkehuse - nyeste resultater (10-12-2015)
DAKOFA afholder konference d. 10. december 2015 kl. 9.00 - 15.00 i B!NGS konferencesal, Vesterbrogade 149, stuen, 1620 København V. Reception i DAKOFAs nye lokaler følger fra kl. 15.00.
Læs mere her


Indflytningsreception: DAKOFAs nye lokaler (10-12-2015)
DAKOFA afholder reception i vores nye lokaler d. 10. december 2015, kl. 15.00-18.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


IE-direktivet – Basistilstandsrapporter og øvrige udfordringer for affaldsbehandling og -forbrænding (14-12-2015)
DAKOFA afholder seminar d. 14. december 2015, kl. 09.30-13.30 i B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Kulegravning af Kommissionens udspil til cirkulær økonomipakke - indeholdende forslag til nye genanvendelsesmål (17-12-2015)
DAKOFA afholder seminar d. 17. december 2015, kl. 9.00 - 13.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Evaluering af affaldsreformens fase 1 (19-01-2016)
DAKOFA afholder konference d. 19. januar 2016, kl. 09.00 - 15.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.