Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 8-9
Kommunernes tilsyn med affaldsforebyggelse i virksomheder – ny drejebog og skema (02-03-2015)
Cirka 40 % af danske virksomheder kender ikke deres spildprocenten på råvarer og en tilsvarende andel mener, at affaldsforebyggelse forbedrer deres konkurrenceevne. Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny tilsynskampagnepakke med temaet affaldsforebyggelse som en hjælp til kommunerne.
Læs mere her


EU-pakken om cirkulær økonomi er nu officielt trukket tilbage (27-02-2015)
EU-Kommissionen har nu officielt tilbagetrukket pakken om cirkulær økonomi, indeholdende forslag til revision af bl.a. målsætningerne i affaldsdirektivet. Kommissionens beslutning er strid med de fleste medlemslande samt et flertal i Europa Parlamentet, men hverken Rådet eller Parlamentet gav Kommissionen en formel besked om at bevare forslaget på arbejdsprogrammet.
Læs mere her


Tilskudsordninger til energi og miljø – se oversigt og evt. mulighed for sparring til ansøgninger (26-02-2015)
Miljøstyrelsen offentliggør jævnligt en oversigt over tilskudsordninger til energi- og/eller miljøprojekter og giver løbende sparring til flere projektideer.
Læs mere her


BioTrans Nordic vinder Bæredygtighedspris (26-02-2015)
Odense Kommunes Bæredygtighedspris gik i år til BioTrans Nordic for deres indsats overfor miljø, økonomi og medarbejdere.
Læs mere her


Nyt netværk af frontløbere for en cirkulær økonomi (24-02-2015)
Netværket består af mange af landets største virksomheder, heriblandt Mærsk og Carlsberg, arkitekter fra BIG, Henning Larsen og 3XN, og grønne fortalere fra fx. Dansk Industri, Aalborg Universitet, CradlePeople og mange flere. Ida Auken er initiativtager til netværket som lanceres den 12. marts 2015, hvor man også kan møde de øvrige deltagere i netværket.
Læs mere her


Midler til bl.a. genanvendelse af affald med vægt på offentlige-private samarbejder (23-02-2015)
Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan føre til anvendelse af konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier, f.eks. vandteknologi, herunder avanceret spildevandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og -beskyttelse.
Læs mere her


Miljøministeren hylder virksomheder uden affald (21-02-2015)
Virksomheder, der gør en særlig indsats for at øge ressourceeffektiviteten, skal fremhæves og hyldes. Derfor har miljøminister Kirsten Brosbøl stiftet prisen ”Virksomheder Uden Affald”. Virksomheder kan nominere sig selv til prisen. Vinderen kåres ved et event i april.
Læs mere her


Kapacitet til behandling af organisk affald er stort set på plads (20-02-2015)
Ved DAKOFA’s konference om organisk affald blev konklusionerne fra to nye endnu ikke publicerede rapporter fra Miljøstyrelsen præsenteret. Den ene rapport opgør kapaciteten for behandlingsanlæg til organisk affald og konkluderer, at der er kapacitet nok til det organiske affald fra servicesektoren, mens der mangler lidt kapacitet til det organiske husholdningsaffald især i hovedstaden. Hvis uudnyttet kapacitet på renseanlæg medregnes vil der dog være kapacitet nok.
Læs mere her


Fakta-ark for udvidet producentansvar for emballager (19-02-2015)
EUROPEN, som er den europæiske organisation for emballager og miljø, har udarbejdet et fakta-ark om udvidet producentansvar for emballager.
Læs mere herSeminar: Hvad koster det at deponere affald? (05-03-2015)
Deponering af affald kan gemme på store efterregninger til deponiejerne - dvs. kommunerne og i sidste ende borgerne, hvis der ikke afsættes nok penge til nedlukning og efterbehandling, mens der køres affald ind på anlægget. Meget tyder på, at der er risiko for, at pengebeholdningen i mange tilfælde vil slippe op, inden deponierne vil kunne overgå til passiv drift.
Læs mere her


Konference: Affald fra butikker, supermarkeder, restauranter og kontorer – mere genanvendelse, men hvem og hvordan? (10-03-2015)
Servicesektoren står for 25 % af den samlede danske affaldsproduktion, brænder eller deponerer 1 mio. tons affald årligt og genanvender 65 %. Ressourcestrategien har flere initiativer for servicesektoren, herunder et særskilt mål om at 60 % af det organiske affald i 2018 skal indsamles og udnyttes til biogas og gødningsproduktion.
Læs mere her


Høringsseminar: ”Danmark uden affald II – Udkast til strategi for affaldsforebyggelse” (17-03-2015)
Miljøstyrelsen inviterer hermed interesserede parter til høringsseminar om ”Danmark uden affald II – Udkast til strategi for affaldsforebyggelse”. Høringsseminaret finder sted tirsdag den 17. marts 2015 kl. 14.00-16.00 i Miljøstyrelsens Kantine, Strandgade 29, 1401 København K.
Læs mere her


Dialogmøde: Affaldssorteringsanlæg i Nordjylland - program (25-03-2015)
Partnerskabet for automatiske affaldssorteringsanlæg med deltagelse af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL inviterer alle relevante parter i Nordjylland til et fælles dialogmøde den 25. marts 2015 kl. 9 - 16 i Regionshuset, Aalborg Ø. Se program for dagen.
Læs mere her


Konference: Fremtidens genbrugspladser – hvordan kan vi udvikle pladserne optimalt? (09-04-2015)
I lyset af ressourcestrategiens genanvendelsesmål og forebyggelsesstrategiens initiativer om øget genbrug vil konferencen fokusere på spørgsmålet om, hvordan fremtidens genbrugsplads indrettes og forvaltes for at kunne bidrage til at nå målene. Der er samtidig et stigende behov for, at pladserne indrettes fleksibelt og med mulighed for tilpasning i takt med de øgede krav. Nogle kommuner har allerede taget skridtet i retningen af at udvikle fortidens containerpladser til fremtidens ressourcecentre, mens andre stadig overvejer og undersøger de forskellige muligheder.
Læs mere her


Kursus om prøvetagning, test og analyse af affald til nyttiggørelse (16-04-2015)
Når der skal tages beslutning om, hvordan et restprodukt, lettere forurenet jord eller bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres som erstatning for primære råstoffer, eller om det må bortskaffes på anden vis, skal der gennemføres en vurdering af om nyttiggørelsen af materialerne kan udgøre en risiko for det omkringliggende miljø. I den forbindelse vil det ofte nødvendigt at udtage prøver af materialerne, som skal testes og analyseres. Resultaterne af prøvningen anvendes som grundlag for en beslutning.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.