Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 38-39

Den nye Affaldsstatistik 2013 er i topform (29-09-2015)
Den netop offentliggjorte Affaldsstatistik 2013 fra Miljøstyrelsen er tilbage på sporet – inkl. opdaterede data fra 2011 og 2012. Genanvendelsen er generelt steget 4 %-point fra 2011 til 2013. Statistikken giver brugbare og detaljerede oversigter over affaldsmængder fra forskellige kilder og håndtering af de forskellige affaldsfraktioner på nationalt niveau. Som noget helt nyt vises detaljerede data om servicesektorens affald.
Læs mere her


Nyt miljøprojekt om behandling af røggasrensningsaffald fra affaldsforbrænding (29-09-2015)
Miljøstyrelsen har udgivet et nyt miljøprojekt, som har haft til formål at dokumentere effekten HALOSEP processen. Processen er udviklet til at behandle røggasrensningsaffald med henblik på, at affaldet kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg. Samtidig udvindes et saltprodukt, som efter rensning vil kunne bruges som vejsalt.
Læs mere her


750 millioner euro til europæiske bio- og klima-projekter (29-09-2015)
I EU's forsknings og udviklingspulje Horizon 2020 er der nu mulighed for at søge støtte til projekter om både cirkulær økonomi og affald inden for både bioøkonomi og Klima.
Læs mere her


”Viden om” bygge- og anlægsaffald fra DAKOFAs netværk (29-09-2015)
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald har udgivet en række ”viden om” ark, som på en kortfattet og overskuelig måde sammenfatter netværkets anbefalinger og beskrivelser af ”best practice” på centrale områder inden for undersøgelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald.
Læs mere her


Pressemeddelelse om DAKOFAs årskonference 2015 (28-09-2015)
På den vel overståede DAKOFA årskonference, som blev afholdt i Aarhus den 24. september, blev der strøet rundt med guldkorn om cirkulær økonomi, Vugge-til-Vugge samt affalds- og ressourcehåndtering.
Læs mere her


Ny ansøgningsrunde i kommunepuljen - frist 13. november (28-09-2015)
På DAKOFAs netop afholdte årskonference blev det konkluderet, at kommunepuljen er vigtig for at holde det nuværende momentum hen imod øget genanvendelse af husholdningsaffaldet. Nu kan der indsendes nye, gode ansøgninger til puljen, og chancerne for tilskud er pæne. Fristen er 13. november kl. 16.00.
Læs mere her


Hvor mange prøver skal man tage? - og hvad skal der ske med B&A-affaldet fra genbrugspladserne? (23-09-2015)
Der var stor lyst og vilje, da DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald var samlet for at diskutere prøvetagning i forbindelse med miljøkortlægning af byggeri inden renovering eller nedrivning. Samme dag var også spørgsmålet om kvalitet af bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugsstationerne til debat.
Læs mere her


Høring af forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (22-09-21015)
Med lovforslaget indføres en ny tværgående generel lov som indeholder reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet.
Læs mere her


Arrangementer:

Seminar: Den gode ansøgning (kommunepuljen) - Aarhus (20-10-2015)
DAKOFA og Miljøstyrelsen afholder seminar d. 20. oktober 2015, på Hotel Comwell, Aarhus kl. 10.00-15.00. Arrangementet er gratis at deltage i.
Læs mere her


Seminar: Den gode ansøgning (kommunepuljen) - København
DAKOFA og Miljøstyrelsen afholder seminar d. 21. oktober 2015, i B!ngs, Copenhagen Europe Centre, Vesterbrogade 149, 1620 København V, kl. 10.00-15.00. Arrangementet er gratis at deltage i.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.