Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 43-44

Nyheder:

Er ISWA noget for dig? (07-11-2016)
DAKOFAs ISWA-udvalg har i mange år fungeret som et netværk forbeholdt de danske repræsentanter i ISWA’s grupper og udvalg. Nu er der imidlertid ønske om og behov for at udvide den danske repræsentation i ISWA med henblik på dels at kunne dele viden og erfaringer i internationalt regi og dels at profilere danske løsninger indenfor affalds- og ressourceområdet.
Læs mere her


Kommunepuljens første to år – opsummering fra konference (06-11-2016)
”Bottom-up” tilgangen virker. Miljøstyrelsens konference om kommunepuljen viste, at midlerne har været med til at revitalisere kommunernes fokus, læring og videndeling om genanvendelse.
Læs mere her


Velbesøgt session på Building Green om kvalitet i genanvendelse af ressourcerne i betonaffald (04-11-2016)
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald havde på årets Building Green messe i Forum sat aktørerne i værdikæden for beton i stævne til en debat om fremtidens muligheder for udnyttelse betonaffald på et højere kvalitetsniveau som tilslag i ny beton.
Læs mere her


Samarbejde kan øge mængden af genbrug (02-11-2016)
Et nyt engelsk studie præsenterer en række cases, der viser, hvordan man, bl.a. gennem samarbejde forskellige aktører imellem, kan øget mængden af genbrug. Studiet kommer samtidig med mere generelle anbefalinger til, hvordan man på nationalt plan kan komme videre inden for området.
Læs mere her


Fosforressourcen i en cirkulær økonomi (28-10-2016)
På DAKOFAs netop afsluttede konference om fosfor som en begrænset ressource, blev det foreløbige arbejde med at se fosfor i en cirkulær økonomi-dagsorden præsenteret.
Læs mere her


Nyt Advisory Board skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi (28-10-2016)
Regeringen nedsætter et rådgivende udvalg om cirkulær økonomi.  Erhvervsledere skal udarbejde vision, målsætninger og anbefalinger inden næste sommer.
Læs mere her


De nordiske lande har stort fokus på bedre udnyttelse af fosfor (27-10-2016)
DAKOFA, Avfall Sverige og Avfall Norge står bag en international konference i Malmø i disse dage om status for fosforudnyttelsen og fremtidige scenarier for øget recirkulering af fosfor i de nordiske lande. Konferencen viser med al tydelighed, at man er yderst bevidste om nødvendigheden af øget materialecirkulering samt en lovmæssig regulering for at sikre en løsning på fremtidens knaphed på den livgivende ressource.
Læs mere her


Ingen kriterier for HP 14 økotoksisk i denne omgang (26-10-2016)
Ved afstemningen i den Tekniske Tilpasningskomité (TAC) blev EU kommissionens forslag til kriterier for fareegenskaben ”HP 14 Økotoksisk” i går nedstemt.
Læs mere her


Arrangementer:

Er ISWA noget for dig (18-11-2016)
Der afholdes møde i DAKOFAs ”ISWA-udvalg”, fredag den 18. november 2016 kl. 10.00 til 12.30. Mødet afholdes hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


Mindre madspild – fra jord til bord (24-11-2016) - UDSOLGT!
Invitation til Miljø- og Fødevareministeriets madspildskonference Mindre madspild – fra jord til bord den 24. november 2016, kl. 10.00-16.00. Konferencen er gratis (efter først til mølle princippet) og finder sted på Kosmopol, Fiolstræde 44 (lige ved Nørreport Station), 1171 København K.
Læs mere her


Kursus i affaldsjura - bliv opdateret på gældende ret! - MODUL II (07+08-12-16)
Kursets modul II afholdes den 7.-8. december 2016 i DAKOFAs lokaler, B!NGS, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København. Max 30 deltagere. Der vil være fællesmiddag om aftenen på førstedagen.
Læs mere her


Klassificering af Affald - barrierer for Cirkulær Økonomi? (14-12-2016)
Temadagen afholdes på vegne af Miljøstyrelsen d. 14. december 2016, kl. 09.00-16.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, konferencelokalet, 1620 København v. Temadagen er gratis at deltage i.
Læs mere her


Klassificering af farligt affald (24-01-2017)
DAKOFA afholder et kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Programmet for kurset kommer snarest.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i B!NGS, lokale 105, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21+22-09-2017)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.