Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 42-43

DAKOFA har fået nyt domicil (27-10-2015)
DAKOFA er pr. 23. oktober 2015 flyttet til nye lokaler i ”BINGS” (det tidligere Bing & Grøndahl) beliggende Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal, 1620 København V. Det giver både bedre kontorfaciliteter og attraktive konference- og mødefaciliteter.
Læs mere her


Deltag i debatten om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald på årets Building Green messe (25-10-2015)
Det er i denne uge årets Building Green messe løber af staben. DAKOFA er med for første gang. Sammen med Dansk Byggeri  afholder vi torsdag d. 29.  kl. 9.15-10.30 en workshop om Byggesektorens indsats for at fremme markedet for bæredygtige ressourcer fra bygge- og anlægsaffald.
Læs mere her


Madaffald fra husholdninger er nødvendigt for at øge biogas (23-10-2015)
Ny undersøgelse fra Energistyrelsens Biogas Taskforce peger på, at Mejeribranchens krav om sporbarhed er en væsentlig barriere for at udnytte madaffald fra husholdningerne i danske biogasanlæg. Undersøgelsen er udført af Økologisk Råd og omfatter foruden hovedrapporten også en vurdering af stoffer, en interessentanalyse, en vurdering af udspredningsarealer samt et notat om anvendelse af digestat fra organisk dagrenovation.
Læs mere her


Producentansvar skal re-designes til en cirkulær økonomi (19-10-2015)
Producentansvarsordninger skal re-designes til en cirkulær økonomi.
Dette er hovedbudskabet i en ny rapport udarbejdet af Zero Waste Europe ”Redesigning Producer Responsibility – A new EPR is needed for a circular economy”.
Læs mere her


Forslag til små puf, når nye affaldsordninger indføres (15-10-2015)
Mange gode ideer og råd fra et projekt hos Lyngby-Taarbæk Forsyning om borgernes adfærd, når de sorterer affald. Resultaterne skal anvendes ved indførelse af en udvidet kildesorteringsordning i 2016.
Læs mere her


Grøn vækst via grønne forretningsmodeller (14-10-2015)
Væksthuset Hovedstaden tilbyder nu penge, rådgivning og netværk. Tilbuddet retter sig til alle virksomheder i Hovedstadsregionens 29 Kommuner. Programmet henvender sig særligt til SMV’er og rekrutteringen af virksomheder til programmet er søsat, med frist den 6. december 2015 og med opstart feb. 2016. I materialet fra Væksthuset gives en række eksempler på grønne forretningsmodeller, og herunder kunne bl.a. emnet ”Lukke materialekredsløb” være relevant for virksomheder i affaldssektoren.
Læs mere her


Norske 2030 scenarier for affaldsmængder til genanvendelse og forbrænding (12-10-2015)
Rapport fra Avfall Norge vurderer affaldsmængden til forbrænding i tre forskellige scenarier i forhold til andel genanvendelse og mængde affald. Mængden af udsorteret husholdningsaffald ville kunne øges med 120 % eller ca. 0,8 mio. tons ved anvendelse af bedste kendte praksis og teknologi i hele landet. Det vurderes som kun lidt sandsynligt, at mængde restaffald til forbrænding vil reduceres væsentligt frem mod 2030.*
Læs mere her


Arrangementer

Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg (11-11-2015)
To af de væsentligste udfordringer, danske deponeringsanlæg i dag står over for, er usikkerheden omkring efterbehandlingstidens længde og forbuddet mod deponering af blandet affald på ikke kystnære deponeringsanlæg fra 2020. Udfordringerne hænger tæt sammen med, at vi mangler et anerkendt værktøj til at kunne gennemføre stedsspecifikke risikovurderinger. Det vil Miljøstyrelsen, DepoNet og Dansk Affaldsforening nu gøre noget ved.
Læs mere her


Konference: Mindre madspild – ja tak! (26-11-2015)
Miljø- og Fødevareministeriet holder konferencen ”Mindre Madspild – ja tak!” den 26. november 2015 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. Reserver allerede nu datoen i din kalender.
Læs mere her


Konference: Evaluering af affaldsreformens fase 1 (10-12-2015)
DAKOFA afholder konference d. 10. december 2015, kl. 09.00 - 15.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.