Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 40-41

Konference: Juridiske rammer for samarbejder og ejerskaber på affaldsområdet - hvad må vi? (27-10-2015)
DAKOFA afholder konference tirsdag den 27. oktober 2015 i !NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V, kl. 09-16.

Der hersker et stort ønske fra både offentlige og private parter om at indgå samarbejder om sortering og forbehandling af affald. Offentligt/privat samarbejde er endvidere generelt støttet politisk, da perspektiverne for vækst og jobskabelse i den type samarbejder er gode. På den baggrund har mulighederne for at indgå i forskellige typer af samarbejder og selvskabsdannelser været undersøgt i bl.a. Miljøstyrelsens partnerskab for etablering af centrale sorteringsanlæg ligesom nogle modeller er blevet afprøvet på konkrete projekter.
Læs mere her


Zink og kobber i spildevandsslam langt lavere end i gylle (09-10-2015)
Forskere på Aarhus Universitet har offentliggjort en rapport med titlen ”Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord – Indhold og udvikling i Kvadratnettet og måling på udvalgte brugstyper”, som viser, at der tilføres meget mindre zink og kobber til jorden med spildevandsslam end med gylle. Brancheforeningen BGORJ har omtalt rapporten og resultaterne på deres hjemmeside.
Læs mere her


Nyt samarbejdsprojekt mellem Miljøstyrelsen, DepoNet og Dansk Affaldsforening om deponering (09-10-2015)
To af de væsentligste udfordringer, danske deponeringsanlæg i dag står over for, er usikkerheden omkring efterbehandlingstidens længde og forbuddet mod deponering af blandet affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg fra 2020. Udfordringerne hænger tæt sammen med, at vi mangler et anerkendt værktøj til at kunne gennemføre stedsspecifikke risikovurderinger.
Læs mere her


Høring: Lovforslag om at fjerne NOx-afgifter mv. - frist 2. november (07-10-2015)
Nyt lovforslag tilretter bundfradraget i NOx-afgiften, ophæver af NOx-afgiftsloven, indfører forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og tilretter visse miljø- og energiafgifter. Høringsfrist er 2. november 2015.
Læs mere her


MUDP søger input til ny strategi og handlingsplan på konference 22. oktober (07-10-2015)
Bestyrelsen for MUDP skal udarbejde en 4-årig strategi og en handlingsplan for 2016. Affaldssektoren og andre miljø-sektorer kan komme med input til dette arbejde på en konference den 22. oktober i København (tilmeldingsfrist 15. oktober).
Læs mere her


Bedst genanvendelse af husholdningsaffald fås ved kildesortering og -opdeling (05-10-2015)
Miljøstyrelsen har publiceret en rapport som har undersøgt, i hvilken grad de genanvendelige materialer i blandet dagrenovation (restaffald) fra husholdninger reelt kan genanvendes. Undersøgelsen omfatter de tørre affaldsfraktioner dvs. hård og blød plast, papir, pap, metal og glas.
Læs mere her


Miljøstyrelsens portal for husholdningsaffald i luften (02-10-2015)
Miljøstyrelsen lancerede i går deres nye portal for viden om affald fra husholdninger, som hedder genanvend.mst.dk.
Læs mere her


DAKOFA på Folkemødet 2016 (30-09-2015)
For dem der gik glip af DAKOFA’s affalds- og ressourcetelt ved Folkemødet på Bornholm i år kan vi trøste med, at DAKOFA vil være at finde blandt teltholderne ved Folkemødet til næste år. Folkemødet 2016 finder sted i Allinge fra 16. – 19. juni, så book allerede overnatning mv. nu.
Læs mere her


Re-design Innovation Jam (29-09-2015)
DAKOFA samarbejder med Bridge Production om en redesign innovation jam event med overskriften "Tackling Plastics in Municipal Waste Streams". Eventen finder sted den 14-16. november 2015 i København.
Læs mere her


Arrangementer

Seminar: Den gode ansøgning (kommunepuljen) - Aarhus (20-10-2015)
Miljøstyrelsen og DAKOFA afholder seminar d. 20. oktober 2015, på Hotel Comwell, Aarhus kl. 11.30-15.00. Arrangementet er gratis at deltage i.
Læs mere her


Seminar: Den gode ansøgning (kommunepuljen) - København (21-10-2015)
Miljøstyrelsen og DAKOFA afholder seminar d. 21. oktober 2015 i B!ngs, Vesterbrogade 149, 1620 København V, kl. 11.30-15.00. Arrangementet er gratis at deltage i.
Læs mere her


Konference: Juridiske rammer for samarbejder og ejerskaber på affaldsområdet - hvad må vi? (27-10-2015)
DAKOFA afholder konference tirsdag den 27. oktober 2015 i !NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V, kl. 09-16.
Læs mere her


Opstartsmøde: Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg (11-11-2015)
To af de væsentligste udfordringer, danske deponeringsanlæg i dag står over for, er usikkerheden omkring efterbehandlingstidens længde og forbuddet mod deponering af blandet affald på ikke kystnære deponeringsanlæg fra 2020. Udfordringerne hænger tæt sammen med, at vi mangler et anerkendt værktøj til at kunne gennemføre stedsspecifikke risikovurderinger. Det vil Miljøstyrelsen, DepoNet og Dansk Affaldsforening nu gøre noget ved.
Læs mere herTilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.