Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 40-41
Velkommen til vores nye hjemmeside! (09-10-2014)
Velkommen til vores nye hjemmeside! (09-10-2014)
 
DAKOFAs medlemmer og andre med hang til nyheder og viden indenfor affalds- og ressourceområdet får det lettere fremover!

På utallige opfordringer har vi i DAKOFAs sekretariat de seneste mange måneder knoklet med at udvikle en ny hjemmeside til medlemmer og andre affalds- og ressourcenørder. Vi er klar over, at den gamle hjemmeside efterhånden var kørt træt i form, hastighed og brugervenlighed, så vi er derfor umanerlig glade for nu at kunne præsentere en helt ny DAKOFA-hjemmeside i ”responsivt design”. Det betyder at hjemmesiden nu tilpasser sig det medie, man benytter sig af (fx desktop, tablet eller smartphone)....Waste & Resource Tours – State of Green med mange af affaldssektorens profiler og besøgssteder (09-10-2014)
Mange virksomheder, kommuner og organisationer har oprettet en profil på State of Green’s hjemmeside og får hermed ekstra eksponering over for mulige udenlandske kunder, samarbejdspartnere og investorer, som planlægger at besøge Danmark. Der er løbende mulighed for at oprette en profil på hjemmesiden og angive (evt.) interesse i at modtage besøg....
Læs mere her


Miljøstyrelsen afholder BREF-dag - sæt X i kalenderen (07-10-2014)
BREF-dagen er Miljøstyrelsens konference om EU’s miljøkrav til industrien via bedste tilgængelige teknik (BAT) og BAT-referencedokumenter (BREF).

Konferencen blev første gang holdt i 2013 og blev en stor succes. Derfor følger Miljøstyrelsen nu op med ”BREF-dagen 2014 – fra involvering i BREF-arbejdet til implementering af BAT”. Konferencen finder sted den 5. november 2014 kl. 9-15 i Eigtveds Pakhus i København....
Læs mere her


Resultaterne af ”CAMP 2014; undgå affald” – nu på tryk! (03-10-2014)
Den 9. april i år gennemførte DAKOFA i samarbejde med Miljøstyrelsen ”CAMP 2014; Undgå affald!”. Arrangementet, som havde til formål at være et fagligt bidrag til Ressourcestrategiens del II vedrørende affaldsforebyggelse, havde 50 inviterede eksperter indenfor emnerne madspild, tekstilaffald, elektronik, bygge- og anlægsaffald samt plastemballage....
Læs mere her


KL og Miljøministeriet indgår samarbejdsaftale om ”Danmark uden affald. Ressourcestrategi 2013” (01-10-2014)
Der er indgået en aftale mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til realisering af regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald, hvilket fremgår af et fællesbrev  fra KL og Miljøstyrelsen til alle kommuner den 25. september 2014....
Læs mere herKonference: Ressourceteamet - Hvordan når vi 50%-målet i 2022?, København (27-10-2014)
Miljøstyrelsens nye Ressourceteam inviterer i samarbejde med DAKOFA til en opstartskonference om Ressourceteamets kommende indsatsområder. Konferencen henvender sig til både kommuner, affaldsselskaber og forsyninger og vil byde på mulighed for videndeling og dialog samt en workshop, som alt sammen har til formål at generere et input til Ressourceteamets arbejdsprogram....
Læs mere her


Konference: Ressourceteamet - Hvordan når vi 50%-målet i 2022?, Aarhus (29-10-2014)
Miljøstyrelsens nye Ressourceteam inviterer i samarbejde med DAKOFA til en opstartskonference om Ressourceteamets kommende indsatsområder. Konferencen henvender sig til både kommuner, affaldsselskaber og forsyninger og vil byde på mulighed for videndeling og dialog samt en workshop, som alt sammen har til formål at generere et input til Ressourceteamets arbejdsprogram....
Læs mere her


Konference: Øget genanvendelse af ressourcerne i elektronikaffald (04-11-2014)
Som ventet blev elektronikaffald indsatsområde for den nationale ressourcestrategi med henblik på at øge genanvendelse af materialerne i elektronikaffald. Derudover er elektronikaffald også udpeget som indsatsområde for den kommende nationale affaldsforebyggelsesstrategi, og er dermed generelt et område, hvor en lang række initiativer er og vil blive sat i gang.... 
Læs mere her


Kursus: Kommunikation - modul 2 (2 dage) (04-11-2014)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus i kommunikation.


Kurset består af 3 moduler. Modul II afholdes i perioden 4.-5. november og omhandler: Kommunikation i et metaperspektiv, Sociale medier i offentlighedens tjeneste, hvordan lykkes man med involvering? Når krisen kradser; håndtering og forudseenhed, Kommunikation og professionalisme, Oversættelse til daglig praksis....
Læs mere her


Kursus: Bygge- og anlægsaffald (19-11-2014)
Deltagere på kurset vil få et godt overblik over de administrative styringsmidler og lovgivningsmæssige rammer for bygge- og anlægsaffald samt et kendskab til de juridiske håndtag, der kan gøres brug af i forhold til at træffe afgørelser, som er både teknisk og juridisk holdbare. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at stille de relevante spørgsmål til bygherre, rådgivere og entreprenører om udsortering af problematiske stoffer og materialer, og om kildesortering ved selektiv nedrivning med henblik på størst mulig genanvendelse....
Læs mere her


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.