Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Øget genanvendelse af ressourcerne i elektronikaffald

Øget genanvendelse af ressourcerne i elektronikaffald

Der har i de seneste år været et stigende fokus på værdifulde ressourcer i elektronikaffald – både nationalt og internationalt.

I Danmark sætter Regeringens ressourcestrategi, den kommende affaldsforebyggelsesstrategi og implementeringen af det nye WEEE-direktiv en klar retning for den danske indsats for bedre udnyttelse af ressourcerne i elektronik og elektronikaffald.

Der er således igangsat en række initiativer, som skal bidrage til at opfylde visionerne. På konferencen gives der et indblik i, hvad der sker på området.

Det nye WEEE-direktiv indeholder væsentlige ændringer, som forventes at bidrage til mere og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Ændringer og betydningen heraf fremlægges. Der sættes blandt andet krav om højere indsamlings- og genanvendelsesprocenter, hvilket forudsætter, at vi kender potentialerne – spørgsmålet er om vi gør det? Samtidig får kommunerne en mulighed for at spille en vigtig rolle, når det kommer til reparation af elektronikaffald og kan på denne måde udfordre producentansvarssystemets adgang til mængderne.

Opmærksomheden omkring ressourceværdierne i elektronikaffaldet har endvidere ført til, at der gennem de seneste år er igangsat flere private initiativer, som skal bidrage til at sikre genbrug og genanvendelse af elektronikaffald. Et af disse initiativer er den frivillige aftale, som er en aftale indgået mellem den daværende miljøminister Ida Auken og DI.

Endelig følger vi op på de initiativer, som er igangsat under Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.

Hvornår

04. november 2014
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 311780 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.760,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.510,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
21. oktober 2014

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.