Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA: Nyhedsbrev uge 51-2

Nyheder:

VIGTIGT! Kommende DAKOFA-konferencer (16-01-2017)
Følgende emner pryder foreløbig DAKOFAs konferenceprogram i det første halvår af 2017:

Februar: Tekstilaffald
Marts: Bygge- og anlægsaffald
April: Eksport af teknologier og ydelser fra den danske affalds- og ressourcesektor
9. maj: Organisk affald
15.-18. juni: DAKOFAs Affalds- og Ressourcetelt på Folkemødet 2017 (Bornholm)

De eksakte datoer for de første 3 konferencer vil snarest blive offentliggjort på DAKOFAs hjemmeside, og programmer inklusive tilmeldingsmulighed vil blive meldt ud samme sted senest 3 uger inden det pågældende arrangement.

Vi skal samtidig henlede opmærksomheden på DAKOFAs seminarer, kurser, netværksmøder og andre uundværlige arrangementer. Disse vil successivt blive lagt på hjemmesiden, så snart de tåler dagens lys.


Bus til undervisning om affald er en succes (16-01-2017)
Når bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget! Ud fra den devise har man i Aalborg anskaffet sig en bus for at komme helt ud til skoleeleverne.
Læs mere her


Nyt frivilligt, nationalt piktogramsystem til kildesortering (13-01-2017)
KL, Miljøstyrelsen og Dansk Affaldsforening har netop lanceret et piktogramsystem, der tilbydes til brug på affaldsspande og containere. De fælles farver og symboler skal gøre det nemmere at kildesortere affaldet over hele landet.
Læs mere her


Bliv vækstvejleder i cirkulær økonomi i 2017 (12-01-2017)
Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen har fripladser for vækstvejledere til et Ellen MacArthur Foundation træningsforløb om cirkulær økonomi. Frist 1. februar.
Læs mere her


Dr. Braungart som udgangspunkt for udvikling af København (11-01-2017)
Den tyske professor, Dr. Michael Braungart, var det centrale omdrejningspunkt for Region Hovedstadens afholdelse af en workshop, der havde til formål at fremme en mere bæredygtig hovedstad.
Læs mere her


Afsluttende runde af kommunepuljen støtter 13 projekter (10-01-2017)
Miljøstyrelsen har nu uddelt godt 8 mio. kroner til 13 nye kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.
Læs mere her


Ny forskning om miljøpåvirkning af mikroplast fra kunstgræsbaner (09-01-2017)
På Folkemødet 2016 stillede DAKOFA i samarbejde med Plastic Change skarpt på miljøpåvirkningen af mikroplast fra kunstgræsbaner. Ny forskning fra Norge skal kaste yderligere lys over problematikken.
Læs mere her


Nordisk eksport af brugt tekstil ser ud til at være både miljømæssig og socialt forsvarlig (09-01-2017)
Hvert år indsamles der mere end 100.000 tons brugte tekstiler fra den nordiske region. En ny rapport fra Nordisk Ministerråd undersøger, hvorvidt de store eksportmængder understøtter affaldshierarkiet og den cirkulære økonomi eller, om der i højere grad er tale om eksport af affald, som modtagerlandene kan have svært ved at håndtere.
Læs mere her


Ny E-bog om miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer (06-01-2017)
Det er VIA UNIVERSITY COLLEGE, der står bag udarbejdelse og udgivelse af den nye E-bog. Bogen er udarbejdet med det formål at bidrage til et kompetenceløft af byggeriets aktører med viden inden for emnet miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer.
Læs mere her


Status for Rådets forhandlinger om EU's affaldsdirektiv (06-01-2017)
I formandsskabets statusnotat fra 13. december 2016 fremgår det, at der under det slovenske formandskab er sket et signifikant fremskridt for alle hovedspørgsmålene. Affaldsdirektiverne forhandles som bekendt under EU’s pakke for cirkulær økonomi, og forventes at blive vedtaget i 2017. I dette statusnotat, udarbejdet som bilag til dagsordenen for Rådets møde den 19. december, giver det slovenske formandskab deres bud på status over forhandlingerne medlemsstaterne imellem.
Læs mere her


Fælles udbud af metal- og plastaffald (05-01-2017)
CLEAN og Københavns Kommune er gået sammen om at facilitere et fælles udbud af metal- og plastaffald fra husholdninger og sammenligneligt erhvervsaffald.
Læs mere her


MUDP handlingsplan for 2017 offentliggjort (03-01-2017)
Et af de tre prioriterede områder i den nye plan er cirkulær økonomi, som i høj grad omfatter affaldshåndtering og recirkulering. Konkret annoncering 3. februar med frist tre måneder senere. MUDP kan uddele i alt ca. 100 mio. i 2017 i tilskud.
Læs mere her


DAKOFA i brechen for reparation og genbrug (30-12-2016)
Reparationer kan forlænge levetiden for de produkter, vi omgiver os med. Svenskerne er proaktive med ændring af momsreglerne, mens der er andre initiativer på vej fra EU-Kommissionen.
Læs mere her


Ny ”Restproduktbekendtgørelse” med grænseværdi for PCB er nu på gaden (21-12-2016)
Den længe ventede restproduktbekendtgørelse indeholdende en grænseværdi for PCB er her til morgen offentliggjort på lovtidende. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.
Læs mere her


Arrangementer:

Klassificering af farligt affald (24-01-2017)
UDSOLGT
DAKOFA afholder et kursus i klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor deltagerne lærer at klassificere farligt affald. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farligt affald, og som har behov for at forholde sig til klassificeringen. Det er således relevant for både kommuner, rådgivere og virksomheder, herunder modtagestationer og affaldsselskaber.
Læs mere her


Funktionel kommunikation i affaldsplanlægningen - Modul III (24+25-01-2017)
DAKOFA og Public Funk afholder kursus om kommunikation i affaldsplanlægningen. Modul I afholdes 24.-25. januar 2017 - dag 1 kl. 10.00-17.00 og dag 2 kl. 09.00-16.00 i B!NGS, lokale 105, Vesterbrogade 149, 1620 København V.
Læs mere her


Skriv om affald, så du bliver forstået (01-02-2017)
DAKOFA og Rostra Kommunikation afholder et etdagskursus onsdag d. 1. februar 2017, kl. 9.30 – 16.30 i DAKOFAs lokaler hos B!NGS, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.
Læs mere her


DAKOFA årskonference 2017 (21+22-09-2017)
DAKOFA afholder årskonference 2017, d. 21.-22. september 2017 på Hotel Legoland, Billund.Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Hvis du er interesseret i at modtage/fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside. Hvis du ikke har en profil, så opret en profil gratis via linket på forsiden af hjemmesiden.

Ved evt. problemer, så kontakt km@dakofa.dk.