Bedre kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i EU (2016)

DAKOFA har med hjælp fra Golder Associates og Danish Waste solutions gennemført en screening og kortlægning af metoder, teknikker og virkemidler til en bedre udnyttelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald, som er under afprøvning, udvikling (forskningsarbejde), eller implementeret i EU medlemslandene.

Projektet er baseret på 28 rapporter fra medlemslandene. Landerapporterne er udarbejdet i forbindelse med EU Kommissionens projekt om Ressource Effecient Use of Mixed Wastes, der har til formål at kortlægge den nuværende situation vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU medlemsstaterne, herunder blandt andet "god praksis" i forhold til at skabe optimale betingelser for at øge genbrug og for at sikre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald i medlemsstaterne. Læs mere om EU Kommissionens projekt her.

Særligt interessante tiltag, set i en dansk kontekst, er udvalgt og nærmere beskrevet i 4 tematiske idekataloger, som alle bærer hovedoverskriften: "Europæiske initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald"

De 4 idékataloger kan hentes ved at klikke på linket:

Som et led i screeningen af landerapporterne fra EU er der udarbejdet skematiske oversigter situationen i EU-medlemslandene på udvalgte områder, som kan findes i Skema 1.
Derudover er de danske udfordringer identificeret i Skema 2.

Et mere detaljeret grundlag og metode for undersøgelsens vidensgrundlag, de danske udfordringer samt kriterierne for udvælgelse af initiativer og tiltag, er beskrevet i denne rapport.

DAKOFA håber, at den samlede affaldssektor kan få glæde af arbejdet og finde inspiration i ide-katalogerne. Resultaterne vil løbene blive præsenteret og diskuteret i DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald samt på konferencer og temadage.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.