Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

9. november 2017

Tema: Standarder for beton - status for revisonarbejdet, ønsker, behov og veje til ændringer

  • Dagsorden
  • Oplæg: Christian Munch Petersen, EMCON
  • Oplæg: Peter Laugesen, Pelcon
  • Oplæg: Erik Torrild, Lender group (mundtligt oplæg - se opsamling)
  • Oplæg: Dorthe Mathiesen, TI
  • Opsamling