Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Vejen til bedre genanvendelse af beton

Vejen til bedre genanvendelse af beton

DAKOFA og Dansk beton afholdte i samarbejde med Theo Pouw Group i Holland en studietur til Holland i 2017. Besøget var en fælles indsats, som havde til formål at fremme forståelsen af de muligheder og potentialer som genanvendelse af beton som tilslag til at producere ny beton byder på. Det var endvidere målet at bringe centrale aktører fra hele værdikæden sammen for at fremme dialogen og mulighederne for at skabe fælles løsninger til gavn for den danske betonbranche. 

For at få størst muligt udbytte af studieturen, og samarbejdet på tværs værdikæden som studieturens skabte grobund for, afholdtes workshops for alle deltagerne både inden og efter studieturen.
Materialer fra før, under og efter studieturen findes nedenfor.

Efterfølgende har gruppen besluttet sig for at fortsætte samarbejdet indenfor rammerne af studieturs-gruppen, bl.a. med det formål at skabe en roadmap for fremtidens arbejde med genanvendelse af beton i Danmark.
Materialer fra møderne kan findes i kolonnen til højre