Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Slutcamp

Dagens program:

 

9.00-9.30 Registrering og kaffe

 

9.30- 10.00 Projektet og problemstillingerne (overordnede foreløbige resultater)

(økonomi, kvalitet/afsætning, service, gasanvendelse mv.)

v/ Jacob Arp Fallov, Roskilde Kommune

 

10.00-10.20 SPOR 1 – Biogas – Kompost løsningen

v/Per Hauge, Halsnæs kommune

 

10.20-10.40 SPOR 2 – Biopulp/biogas – Den fleksible løsning 

v/Henrik Wejdling, Affaldplus

 

10.40-11.00 Kaffe

 

11.00-11.20 SPOR 3 – Renseanlæg – Udnyttelse af kapacitet i rådnetanke 

v/Jacob Krag Andersen, Envidan

 

11.20-11.40 SPOR 4 - Enzymatisk behandling

v/Susanne Lindeneg, Københavns kommune    

 

11.40-12.00 Hvad kræver en politisk indstilling – hvilke udfordringer var der?

v/Thomas Jørgensen, Rødovre kommune tbc

 

12.00-12.45 Frokost

 

12.45-13.05 Begrænsninger for udbringning til jordbrugsformål 

v/ Henning Jørgensen, Affaldskontoret & Sybille Kyed, Økologisk landsforening

 

13.05-13.20 Kvalitet af KOD – Hashøj eksemplet

v/Erik Lundsgaard, Bigadan

 

13.20 – 13.30 Fra affald til ressource: Mulighederne i Region Sjælland og Region

Hovedstaden v/ Tyge Kjær, Roskilde Universitet  

 

13.30 -14.05 Gruppediskussioner – Projektet som beslutningsgrundlag? 

v/DAKOFA 

 

14.05 -14.15 Kaffe

 

14.15-15.15 Gruppediskussioner – Krav til kvalitet i hele kredsløbet

 v/DAKOFA

 

15.15-15.40 Rammebetingelser for kommunale samarbejder

v/Niels Bukholt, Energistyrelsen

 

15.40-16.00 Opsamling og videre forløb 

v/Roskilde kommune'