Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

KOD-Projektet

CAMP 1

Roskilde, Solrød og Københavns kommuner og Greve Solrød forsyning inviterer dig til Start Camp om bæredygtig behandling af organisk dagrenovation tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 9.00-16.00 på Solrød Bibliotek nær S-tog og motorvej. Campen faciliteres af DAKOFA.

Start Campen er en del af et projekt for at øge vidensdelingen om genanvendelse af organisk dagrenovation, som bliver støttet af Miljøstyrelsens pulje til implementering af ressourcestrategien.

Projektet skal skabe en platform for viden og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og gøre det muligt for kommunerne at udarbejde praktiske og anvendelige strategier for det organiske husholdningsaffald. Kommunerne får herigennem et bedre grundlag for valg af behandling af det organiske husholdningsaffald ud fra en helhedsbetragtning og for at fremme synergier og samarbejder.

Projektet løber over 2015 og indeholder Start Camp og Slut Camp med mulighed for teknisk sparring mellem de to camps.  De sjællandske kommuner, forsynings- og affaldsselskaber inviteres til at deltage i disse camps, som led i at skabe grundlaget for valg af behandling af det organiske husholdningsaffald. Deltagerne får lejlighed til at udveksle viden og erfaringer, finde (nye) samarbejdspartnere og få de forskellige løsninger defineret og beskrevet.

Du kan finde invitationen til Start Campen her.