Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hele verden er udfordret af stadigt stigende affaldsmængder. Det er derfor nødvendigt at fokusere på, hvordan vi både reducerer mængden af affald og niveauet af skadelige stoffer i affaldet. Den europæiske uge for affaldsforebyggelse er en del af denne indsats. 

Den europæiske uge for affaldsforebyggelse for 2014 fandt sted i perioden 22.-30. november. Danmark deltog, ligesom tidligere år, gennem en række forskellige aktiviteter og begivenheder. I 2015 er affaldsforebyggelsesugen placeret i perioden 21.-29. november.

Alle aktiviteterne koordineres og opsamles af EWWR sekretariatet. EWWR sekretariatet er støtte af EU støtteprogram Life+. Besøg EWWR's hjemmeside her.

I 2014 var der fokus på madspild
hvert år melder EWWR sekretariatet et særligt fokusområde ud. I 2014 var der fokus på madspild og hvordan madspild kan reduceres. Besøg EWWR's hjemmside om fokusområdet her, hvor der information om madspild og gode råd til, hvordan madspild reduceres.

Forebyggelsesugen er den 6. af slagsen.
Formålet med ugen er at øge bevidstheden om affaldsforebyggelse i de europæiske lande gennem en lang række aktiviteter og events med dette omdrejningspunkt. Det skal mere konkret ske ved at:

  • Skabe opmærksomhed omkring EU’s og de enkelte medlemslandes strategier og politikker for affaldsreduktion
  • Fremme tiltag på tværs af Europa, der kan reducere affaldsmængderne
  • Fremhæve det arbejde, der allerede udføres af de forskellige aktører, gennem konkrete eksempler på affaldsreduktion
  • Tilskynde til ændringer i adfærden i dagligdagen hos de europæiske borgere - særligt i forhold til forbrug og produktion


De 3 R'er
Herudover er der generelt fokus på de tre R'er:
- Reduce
- Reuse
- Recycle

Alle kan være med
Forebyggelsesinitiativerne kan som udgangspunkt komme fra alle. Typisk vil de dog komme fra eksempelvis offentlige myndigheder, foreninger og NGO’er, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. 
 
Ønsker man at deltage i forebyggelsesugen med f.eks. et arrangement eller initiativ, skal tilmelding ske via denne side. 
 
Bliv klogere på de forskellige affaldsforebyggende initiativer og tiltag via menuen til venstre.
 
Evaluering af den danske affaldsforebyggelsesuge 2014
Affaldsforebyggelsesugen i Danmark i 2014 bød på en række forskellige events fra genbrugs- og byttemarkeder til kampagner og konferencer om madspild. Der blev afholdt i alt 13 events fordelt på 3 kommuner/myndigheder, 1 affaldsselskab og 3 organisationer.

I Danmark blev der i 2012 afholdt i alt 18 events fordelt på 5 kommuner/myndigheder, 3 affaldsselskaber og 4 organisationer. De forskellige events dækkede mange forskellige aktiviteter fra udstillinger over film til genbrugsmarkeder og  foredrag.

Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du DAKOFA, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies