Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Britisk / Skandinavisk udvekslingsprogram 2018

Over en periode på de næste fire år vil fem skandinavere hvert år få mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram, der giver deltagerne lejlighed til at besøge udvalgte kommuner og virksomheder inden for affalds- og ressourcesektoren i Storbritannien. Udvekslingsprogrammet vil fokusere på erfaringsudveksling omkring både drift, arbejdsmiljø og miljø. Alle i sektoren kan søge om at deltage.

DAKOFA har i samarbejde med Avfall Sverige og britiske CIWM, med støtte fra Københavns Kommune og Rambøll, underskrevet en aftale om at gennemføre et udvekslingsprogram mellem Danmark, Sverige og Storbritannien. Udvekslingsprogrammet tager udgangspunkt i, at hele sektoren står over for at skulle gennemgå store forandringer i forbindelse med overgangen til en cirkulær økonomi. Sigtet med dette program er således også at fremskynde erfaringsudvekslingen mellem de deltagende lande, i takt med at vi forbereder os til fremtidens udfordringer.

I forløbet på to uger vil deltagerne få en unik mulighed for at videndele med britiske kolleger. Udvekslingsprogrammet er en opfølgning på det tidligere gennemførte Leonardo program, som demonstrerede, at denne form for udveksling, med praktisk erfaring og sparring frem for teoretisk viden, er en yderst effektiv måde hvorpå deltagerne kan udfordre de gængse arbejdsmetoder og praksisser omkring drift, arbejdsmiljø og miljøforhold. Det er samtidig forventningen, at det vil medføre betydelige virksomhedsfordele i de tre lande.

Du kan komme med i 2018
Den første udvekslingsrunde blev gennemført i efteråret 2017 og du kan læse evalueringen af denne udveksling blandt materialerne til højre. Den næste mulighed for at de danske aktører kan komme på udveksling vil være fra den 27. oktober til den 10. november 2018. Du kan finde ansøgningsskemaerne i bjælken til højre. Din ansøgning skal sendes som PDF-fil til uk-exchange@ramboll.dk og fristen for ansøgning er den 18. maj 2018.