Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 35-36

 

Nyheder

Nyhed: Miljøministeren på besøg i affaldssektoren

Nyhed: Kan genbrugsplast bruges i emballage til plejeprodukter?

Nyhed: Cirkulær økonomi som vejen ud af COVID-19 krisen

Nyhed: Stor forskel på kommunale indsamlingssystemer

Nyhed: Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald i høring

Nyhed: Ny affaldsbekendtgørelse og ADS-bekendtgørelse i høring

Nyhed: Nye idéer til organisk affald?

Nyhed: Bionedbrydelig eller komposterbar plast?

Nyhed: En omkalfatring af den danske affalds- og ressourcesektor?

Nyhed: Mere om producentansvar for emballage i udvalgte nabolande

Nyhed: Status på plastfolier i Europa

Nyhed: Nyt forum for offentligt-privat samarbejde

 

Arrangementer

Konference: Affaldssektoren i krystalkuglen

Konference: Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi

Konference: Nye rammer for affaldsforbrænding - hvad betyder selskabsgørelse, økonomisk adskillelse, armslængdeprincip, effektivisering og konkurrencevilkår?

Kursus: Prøvetagning af fast affald - hvorfor, hvornår og hvordan?

Kursus: Cirkulær affaldsplanlægning i praksis

Online-konference: Plasthåndteringen i Danmark

Kursus: Affaldsjura - Modul I

Kursus: Bæredygtig jordhåndtering

Online-kursus: Affaldsjura Modul II

Online-konference: DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2020: Klimaneutral affaldssektor i 2030! – men hvordan?

Online-kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Online-kursus: Kursus i farligt affald (Modul 1 og 2)


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.