Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 25-32

 

Så er vi tilbage efter sommerferien og klar til at tilbyde en bred vifte af spændende arrangementer om de hotteste emner inden for affalds- og ressourceområdet. Efterårets arrangementer vil i videst muligt omfang blive afholdt som hybrid-arrangementer, hvor der vil være mulighed for både fysisk deltagelse i henhold til myndighedernes retningslinjer og online deltagelse via ZOOM/YouTube.


Nyheder

Nyhed: Sverige har vedtaget CØ-strategi

Nyhed: Nabolandenes erfaringer med indsamling og behandling af tekstiler

Nyhed: Virkemidler for øget genanvendelse af husholdningsaffald

Nyhed: Forbrænding af importeret affald tæller med i 70% målet

Nyhed: ”Et skodfrit Danmark”

Nyhed: Få inspiration fra 11 danske tekstilvirksomheder

Nyhed: Konsekvenserne af engangsplastdirektivet

Nyhed: Frivillig bæredygtighedsklasse for byggeri nu lanceret

Nyhed: Laveste totaløkonomipriser = laveste klimabelastninger

Nyhed: Hvordan kan problematiske stoffer spores gennem værdikæden?

Nyhed: Behov for nye analyser og øvrige tiltag

Nyhed: Mindre affald og mere cirkulær økonomi

Nyhed: Mere genanvendelse af plastikaffald

Nyhed: En stærk genanvendelsessektor

Nyhed: Mindre forbrænding - mindre import

Nyhed: Sortering i 10 fraktioner - om et år!

Nyhed: Politisk aftale om ny organisering af affaldssektoren

 

Arrangementer

Konference: Bæredygtigt byggeri er fremtiden!

Konference: Affaldssektoren i krystalkuglen

Konference: Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi

Kursus: Prøvetagning af fast affald - hvorfor, hvornår og hvordan?

Kursus: Cirkulær affaldsplanlægning i praksis

Online-konference: Plasthåndteringen i Danmark

Kursus: Affaldsjura - Modul I

Konference: Nye rammer for affaldsforbrænding - hvad betyder selskabsgørelse, økonomisk adskillelse, armslængdeprincip, effektivisering og konkurrencevilkår?

Kursus: Bæredygtig jordhåndtering

Online-kursus: Affaldsjura Modul II

Online-konference: DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2020: Klimaneutral affaldssektor i 2030! – men hvordan?

Online-kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Online-kursus: Kursus i farligt affald (Modul 1 og 2)


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.