Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 33-34

 


Nyheder

Nyhed: Overnatning ved DAKOFAs Årskonference

Nyhed: The Circular Construction Challenge

Nyhed: Samarbejde er en af nøglerne til genbrug og genanvendelse af byggematerialer på højt niveau

Nyhed: Kødbakker – nu i et lukket kredsløb

Nyhed: Nyskabende offentlige udbud

Nyhed: Nye EU-kriterier for bæredygtig biomasse og krav om mere VE i transportsektoren

Nyhed: Teknologiudvikling er ikke nok!

Nyhed: De globale madaffaldsmængder kan stige med en tredjedel frem mod 2030

Nyhed: EU-Kommissionen har vedtaget BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg

Nyhed: Ny EU-forordning om reduktion af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer

Nyhed: Nordisk bioøkonomi program med 15 punkter for bæredygtig forandring

Nyhed: Høring omkring samspillet mellem de europæiske kemikalie-, produkt- og affaldslovgivninger

 


Arrangementer

Konference: Kommunal affaldsplanlægning - mens vi venter på den nationale plan

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

Kursus: Klassificering af farligt affald

Konference: Samarbejder i den danske affaldssektor - fra erfaringer til muligheder - hvad må vi?

Konference: Danske cirkulære projekter - hvad sker der og hvad er dine muligheder?

Konference: Klassificering og affaldstilsyn – hvordan sikrer vi lige konkurrence og et miljømæssigt højt niveau?


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.