Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 17-18

 


Nyheder

Nyhed: Nedbrydning af forureningsstoffer i jord og grundvand – opdatering af nedbrydningsrater

Nyhed: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

Nyhed: Byggeaffald fra husholdningerne i de kommunale regulativer

Nyhed: Jakob Ellemann-Jensen bliver ny Miljø- og fødevareminister

Nyhed: Esben Lunde Larsen stopper som minister

Nyhed: Der er stadig guld tilbage - Miljøstyrelsen har kigget i danskernes skraldespande

Nyhed: Regeringens udspil til kommende energiforlig offentliggjort

Nyhed: Nabotjek af reglerne om spildevandsslam

Nyhed: Store satsninger og gå-på-mod rykker hollænderne tættere på genanvendelsesløsninger for brugte tekstiler

Nyhed: Hollænderne satser på cirkulære samarbejder inden for tekstilområdet

Nyhed: Lågen til EU’s LIFE-midler er nu åben!


Arrangementer

Konference: Øget kvalitet i genanvendelsen og vejen til cirkulære samarbejder i bygge- og anlægssektoren

Seminar: Brugte tekstiler og tekstilaffald - Hvordan udbydes de og er der et marked?

Konference: Øget sortering af madaffald - Nye rammebetingelser

Kursus: Styrk jeres affaldskommunikation med sociale medier

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside, eller ved at kontakte km@dakofa.dk.