Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
DAKOFA-Nyhedsbrev: uge 15-16

 


Nyheder

Nyhed: Inspiration til den nationale affaldsplan

Nyhed: Genanvendelse af træaffald godt for samfundet og spånpladeproducenter

Nyhed: Ressourcekortlægning af bygninger

Nyhed: Vil du bidrage til en global kampagne om affaldet og dets veje?

Nyhed: Nyt Miljøprojekt om vejen til CE-mærkning af genbrugsmursten

Nyhed: Danmark og emballagerne - Miljøstyrelsen udgiver emballagestatistik for 2015

Nyhed: Affaldsforebyggelse bliver et centralt begreb i den kommende europæiske affaldslovgivning

Nyhed: 50 millioner til udvikling af fremtidens energi- og ressourcesystemer

Nyhed: Danmark skal genanvende 65% i 2035 – men hvad tæller med?

Nyhed: Verdens største fødevareproducent vil genanvende al emballage i 2025

Nyhed: Kommende national plasthandlingsplan

Nyhed: Ny vejledning fra EU-Kommissionen om definition og klassificering af farligt affald

Nyhed: Høring: Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold. Frist 2. maj.


Arrangementer

Konference: Affald fra kommunale institutioner - muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse

Arrangement: ISWA 2018

Seminar: Bygge- og anlægsaffald i de kommunale regulativer

Kursus: Få dine affaldsbudskaber ud med video - grib din smartphone og gør det selv!

Konference: Øget kvalitet i genanvendelsen og vejen til cirkulære samarbejder i bygge- og anlægssektoren

Seminar: Brugte tekstiler og tekstilaffald - Hvordan udbydes de og er der et marked?

Kursus: Styrk jeres affaldskommunikation med sociale medier

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Konference: DAKOFA Årskonference 2018 - Affaldssektoren i en cirkulær omstilling


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsbreve
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsbrev, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside, eller ved at kontakte km@dakofa.dk.